Nieuws

Blog berichten

01.05.2024
Duits bouwrecht: Duitse Hoge Raad heeft contractuele boeteclausule in een belangrijke uitspraak recent ongeldig verklaard
In februari 2024 heeft het Duitse Bundesgerichtshof (BGH) een belangrijke uitspraak gedaan omtrent het nietig verklaren van een boeteclasule in een…
19.03.2024
"Hotel365" kan niet als merk worden beschermd
Het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie heeft de inschrijving van het EU-merk "Hotel365" geweigerd. Het Bureau baseerde haar beslissing…
04.03.2024
WhatsApp in Duitsland niet gebruiken bij VOB/B-Gebrekenmelding
In 2012 had de opdrachtgever de aannemer opdracht gegeven om een dak te bedekken, met inachtneming van de VOB/B. In 2014 deden zich vochtproblemen voor op het…
26.02.2024
Toepasselijkheid van de Duitse auteurswet op online inbreuken op buitenlandse domeinen
Domeineigenaren opgelet: Een waarschuwingsbrief uit Duitsland wegens schending van het auteursrecht vormt ook een bedreiging voor buitenlandse topleveldomeinen…
26.02.2024
In Duitsland aan de slag via een GmbH
Duitsland is voor veel Nederlandse ondernemers de afzetmarkt bij uitstek. Wie zijn producten niet alleen vanuit Nederland wil toeleveren, maar met de gedachte…
20.02.2024
Frustrerende onderhandelingspogingen na ontvangst van een "Abmahnung"
We krijgen momenteel regelmatig meldingen van Nederlandse ondernemers die geconfronteerd worden met waarschuwingsbrieven, ook wel "Abmahnung" genoemd. Waarom?
19.02.2024
Omzetbelasting bij verkoop / koop vakantiehuis in Duitsland
Bij de transactie van vakantiehuizen komt belastingheffing kijken, zowel bij de verkoop als de aankoop.
19.02.2024
Huis kopen in Duitsland: van geïnteresseerde naar eigenaar
U heeft – al dan niet via de makelaar – een huis in Duitsland te koop aangeboden gekregen. Wat zijn nu de nodige stappen teneinde het huis te kopen en eigenaar…
19.02.2024
Het Duitse Gebäudeenergiegesetz (GEG) - Duitse verwarmingswet
Wat zijn de gevolgen van de nieuwe `Gebäudeenergiegesetz (GEG)´ voor huurders en verhuurders van woningen en commerciële ruimtes in Duitsland?
19.02.2024
Huis in Duitsland: waaraan moet ik denken?
Een (vakantie)huis in Duitsland te kopen is geen tovenaarswerk – zie mijn info “Een huiskopen in Duitsland”. Met de koop van het huis is het echter niet…
29.01.2024
Laat de terugvordering van uw coronahulp controleren
Heeft u tijdens de coronacrisis overbruggingsgeld (“Überbrückungshilfe”) ontvangen? Dan moest u de eindafrekening uiterlijk indienen vóór 31 oktober 2023. Na…
22.01.2024
Vermijd juridische geschillen in Duitsland door gebruik te maken van een notariële akte
Een verplichte executoriale titel in de vorm van een notariële akte biedt een doeltreffende manier om een gang naar de rechter bij geschillen te voorkomen.
02.01.2024
ALPMANN FRÖHLICH – uw grensoverschrijdende partner
Bij ALPMANN FRÖHLICH verstrekt onze Dutch Desk, met inmiddels 11 experts van wie er 2 ook Notare (Duitse notaris) zijn, grensoverschrijdend advies in het…
31.12.2023
Duits Arbeidsrecht 2024: Wat verandert er voor werkgevers met personeel in Duitsland?
Werkgevers en HR-managers dienen in 2024 rekening te houden met de volgende wettelijke veranderingen. Onderstaand een beknopte samenvatting van de…
22.12.2023
Vastgoedinvesteerders in Duitsland opgelet!
Onroerendgoedbelasting (Grundsteuerwertbescheide): Succesvolle spoedaanvragen tegen de aanslagbiljetten - Het Duitse Hof heeft ernstige twijfels over…
19.12.2023
Medische Verklaring en Ziekmelding nu mogelijk via Telefoon (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung AU)
Sinds 7 december 2023 heeft de huisarts in Duitsland weer de bevoegdheid om patiënten met een licht ziektebeeld bij een telefonische anamnese een medisch…
18.12.2023
Per 1 januari 2024 stijgt het minimum bruto uurloon in Nederland en Duitsland
Vanaf 1 januari 2024 is de Nederlandse werkgever bij wet verplicht om werknemers per uur minimaal het vastgestelde minimumuurloon te betalen. Deze nieuwe…
14.12.2023
Optimaliseer uw bedrijfsactiva met Modelregistratie
Bent u zich bewust van de voordelen van het registreren van uw modellen? Of het nu gaat om kantoormeubilair, verpakkingen, handtassen of luidsprekerdozen -…
06.12.2023
VROLIJK KERSTFEST. EN DE BESTE WENSEN VOOR HET NIEUWE JAAR.
Met het naderen van het einde van het jaar staan we niet alleen stil bij wat we samen hebben bereikt, maar kijken we ook vooruit naar een toekomst vol nieuwe…
21.11.2023
Duitse wetgeving: verbetering van informatie voor commanditaire vennoten van een commanditaire vennootschap - de Kommanditgesellschaft (KG)
Vanaf 1 januari 2024 wordt de Duitse wet Modernisering van het Ondernemingsrecht (MoPeG = Gesetz zur Modernierung des Personengesellschaftsrechts) van kracht.
03.11.2023
Meldingsplicht uitzendkrachten in Duitsland gewijzigd
Sinds 1 juli 2023 geldt er een gewijzigde meldingsplicht voor buitenlandse uitzendkrachten in Duitsland. Voorheen moest de inlener deze melding doen, samen met…
25.10.2023
Duitse Wet op de Toeleveringsketen ("Lieferkettengesetz") - Impact op Nederlandse Ondernemers
Miljoenen mensen over de hele wereld leven in ellende en ontbering omdat sociale minimumnormen zoals het verbod op dwang- en kinderarbeid worden genegeerd.
17.10.2023
Belangrijke Juridische Uitspraak Over Vastgoedtransacties in Duitsland
Bij vastgoedtransacties in Duitsland is het van cruciaal belang dat zowel de verkoper als de koper goed op de hoogte zijn van hun verplichtingen met betrekking…
16.10.2023
Zakelijk Doen met Duitsland: Kaufmännisches Bestätigungsschreiben
Bij zakelijke transacties tussen Nederland en Duitsland kunnen mondelinge afspraken ontstaan waarover later verschil van mening kan ontstaan. Het Duitse recht…
15.08.2023
Wat betekent een `Grundschuld´ naar Duits recht en wat is het verschil met `Hypothek´ naar Duits recht?
Grundschuld vs Hypothek - Deze vraag heeft zich tijdens een vastgoedtransacties in onze notaris praktijk voorgedaan.
08.08.2023
Workation: De combinatie van werk en vakantie - Juridische uitdagingen en mogelijkheden
Het concept van "Workation" heeft sinds de Corona-pandemie aan populariteit gewonnen, omdat werknemers steeds meer flexibiliteit en vrijheid willen in waar en…
05.07.2023
Wanneer mag ik een merk van een derde gebruiken? (2/2)
In onze laatste merkenrecht-blog (1/2) zijn wij al ingegaan op het verbod om merken van derden te gebruiken en een aantal uitzonderingen. In het vervolg op…
05.07.2023
Welke informatieverplichtingen heeft de verkoper van onroerend goed in Duitsland?
Wie een onroerend goed in Duitsland koopt, wil weten welke kosten hem te wachten staan. Maar waar moet de verkoper op wijzen en wat moet de koper zelf…
04.07.2023
Octrooibescherming in Europa: Waarom een aparte aanmelding voor Duitsland loont
Vanaf 1 juni 2023 is er nog maar één octrooiaanvraag in Europa nodig om bescherming in 17 landen (waaronder Nederland en Duitsland) te verkrijgen. Waarom het…
03.07.2023
Abmahnung ontvangen? Kom in actie!
Heeft u een schriftelijke Abmahnung ontvangen? Een dergelijke formele waarschuwing naar Duits recht heeft tot doel een inbreuk bijvoorbeeld op een…
03.07.2023
Duits bouwrecht - wat is de VOB/B?
Als ondernemer in de bouwbranche die de Duitse markt wil betreden of daar al actief is, is kennis van het Duitse bouwrecht en de bijbehorende regelgeving…
28.06.2023
Wanneer mag ik een merk van een derde gebruiken? (1/2)
Vaak zijn cliënten onzeker als het gaat om het gebruik van merken van derden. En dat is ook goed zo! De regel is en blijft namelijk dat het verboden is om…
27.06.2023
Waarschuwing voor misleidende facturen in verband met IE-rechten
De afgelopen maanden horen wij weer vaker van ondernemers dat zij misleidende brieven van derden ontvangen over geregistreerde intellectuele eigendomsrechten…
26.06.2023
Belangrijke verplichting van Nederlandse kopers volgens het Duitse handelsrecht
Als u als ondernemer handelt en goederen koopt, is het van essentieel belang dat u na de levering de goederen direct controleert. Mocht er een gebrek aan het…
21.06.2023
Deutschlands Beste Anwälte 2023 | Duitslands beste advocaten 2023
Exclusief voor het Handelsblatt heeft de Amerikaanse uitgever Best Lawyers de beste advocaten en advocatenkantoren van Duitsland voor 2023 geselecteerd.
21.06.2023
De nieuwe Duitse Supply Chain Duty of Care Act (LkSG) - wat is nu te doen?
Sinds 01-01-2023 is in Duitsland de Wet op de zorgvuldigheidseisen van ondernemingen ter voorkoming van schendingen van de mensenrechten in de…
20.06.2023
Hoe hoog zijn de notariskosten bij vastgoedtransacties in Duitsland?
In Duitsland zijn de notariskosten vastgelegd in de wet Kosten van Rechtbanken en Notarissen (Gerichts- und Notarkostengesetz, afgekort GNotKG).
08.05.2023
Duits arbeidsrecht: werknemers kunnen nu permanent naar het buitenland gestuurd worden
Het Bundesarbeitsgericht (de hoogste Duitse arbeidsrechtbank) heeft een belangrijke uitspraak op 30 november 2022 gedaan. Werkgevers kunnen hun werknemers nu…
06.05.2023
Verplichtingen voor Duitstalige online-verkoopplatformen en nieuwe verplichting opzeggingsbutton duurovereenkomsten
Sinds 01-07-2022 gelden algemene informatieplichten voor online-verkoopplatformen (bijv. ebay of Amazon Marketplace) die op de Duitse markt actief zijn, zie §…
04.05.2023
Duitse vennootschapsvormen
Wat betekend GmbH & Co. KG, UG (haftungsbeschränkt), e.K., enz.? Doet u zaken met Duitse ondernemers en vraagt zich af wat de rare afkortingen achter de namen…
02.05.2023
Incasso in Duitsland - Wat te doen bij een openstaande vordering?
Als u een vordering in Duitsland heeft dan dient u deze in Duitsland te dagvaarden c.q. u beschikt reeds over een executoriale titel en dient deze in Duitsland…
02.05.2023
(Bouw)werkzaamheden in Duitsland
Wilt u (bouw)werkzaamheden in Duitsland (laten) uitvoeren? Dat kan niet zomaar. U moet zich aan een aantal regels houden. Duitsland kent tal van werkzaamheden…
26.04.2023
Wat is erfrecht en hoe werkt het?
Het erfrecht regelt wat na het overlijden van iemand met zijn of haar vermogen, de zogenoemde nalatenschap, moet gebeuren. Zowel naar het Nederlandse als naar…
24.04.2023
Is het in Duitsland toegestaan om het salaris te verlagen als de promotie ongedaan gemaakt wordt?
Degene die de promotie van een werknemer ongedaan maakt, mag ook het salaris verlagen. Dit is echter onjuist. Vaak stijgt het salaris met een promotie. Het…
24.04.2023
Julia Adler benoemd als notaris!
Van harte gefeliciteerd! Onze mede-eigenaar, mevrouw Julia Adler, Duitse advocaat en specialist in erfrecht, is benoemd door het Ministerie van Justitie van de…
14.04.2023
Vastgoed in Duitsland - Actuele ontwikkelingen
Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn de maatregelen ter voorkoming van witwassen in Duitsland sinds 1 april 2023 aangescherpt. Dit heeft ook gevolgen voor…
15.03.2023
Grensoverschrijdende fusies tussen een vennootschap naar Duits recht (GmbH|AG) en een vennootschap naar Nederlands recht (BV|NV) – wat verandert er op korte termijn?
De Duitse Bondsdag heeft op 20 januari 2023 het wetsvoorstel geaccepteerd waarmee de Europese richtlijn 2019/2121 naar het Duitse recht wordt omgezet. Ook onze…
14.03.2023
Waarom überhaupt een merk aanvragen?
Veel cliënten vragen waarom zij überhaupt een aanvraag voor een merk moeten indienen. Merkbescherming is inderdaad niet verplicht voor het aanbieden van waren…
14.03.2023
Wilt u werken van derden gebruiken? Denk dan aan het beginsel van overdracht beperkt tot doel!
In de praktijk is het beginsel van overdracht beperkt tot doel (artikel 31, lid 5, UrhG) waarschijnlijk de belangrijkste regel voor de uitlegging in het Duitse…
07.03.2023
Interactieve informatiebijeenkomst voor Nederlandse ondernemers in Duitsland op 28 maart
Klaar voor de volgende stap op de Duitse markt. Voor veel Nederlandse ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden, is het de moeite waard om een kijkje over…
27.02.2023
Gelijke beloning ook wanneer de man beter heeft onderhandeld
Het Bundesarbeitsgericht (hoogste rechter in arbeidszaken) heeft in zijn uitspraak van 16 februari 2023 verduidelijkt dat mannen en vrouwen ook dan recht op…
21.02.2023
Het Duitse auteursrecht en de eisen aan de onthoudingsverklaring zijn ook op Nederlandse websites van toepassing!
Het Landgericht Köln (Duitsland) heeft onlangs uitspraak gedaan in een grensoverschrijdende zaak. Een Nederlander heeft op een website in de Nederlandse taal…
17.02.2023
Online shopping - Waar moet je rekening mee houden?
De e-commerce markten in Duitsland en Nederland verschillen fundamenteel. Duitse consumenten kopen het liefst bij een Duitse webshop. Het is niet voldoende uw…
17.02.2023
Algemene voorwaarden in internationale context – de battle of forms
Veel ondernemers hanteren algemene voorwaarden. In internationale context gelden bijzondere regels.
19.01.2023
Duitsland: Het nieuwe StrompreisbremsenG/Erdgas-WärmepreisbremsenG en de gevolgen voor het arbeidsrecht
Eind vorig jaar zijn het Erdgas-Wärme- en het Strompreisbremsengesetz in Duitsland aangenomen Eindverbruikers – dus ook bedrijven – kunnen aanspraak maken op…
18.01.2023
Doktersverklaring in Duitsland – nog GEEN verleden tijd
Ingeval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte moet de werknemer zijn werkgever uiterlijk op de 4e dag van zijn afwezigheid hiervan op de hoogte brengen en…
22.12.2022
Nieuwe collega
Het Dutch Desk team is verheugd met de versterking van ons team. Sinds november is Clara olde Heuvel bij ALPMANN FRÖHLICH in dienst getreden als juriste en…
08.12.2022
Inflatiecompensatie in de praktijk – alles kan, niets moet?
De consumentenprijzen stijgen wereldwijd. Vooral de energieprijzen liggen op het hoogste niveau in decennia. Als reactie hierop is per 1 oktober 2022 de wet…
18.10.2022
Welke rechten hebben passagiers op grond van de passagiersverordening in geval van staking?
In het afgelopen jaar zagen we steeds vaker beelden van overvolle luchthavens voorbijkomen. Dit is niet in de laatste plaats te wijten aan stakingen. Maar wat…
11.10.2022
Webinar: Tijdregistratie en verhoging van het minimumloon in Duitsland – 19 oktober 2022, 12:00 – 12:45 uur
De huidige ontwikkelingen binnen het Duitse arbeidsrecht stellen werkgevers voor grote uitdagingen. Dit geldt zowel voor het MKB als voor grote ondernemingen:
22.06.2022
Exponentiële prijsstijgingen van basisproducten - Quo vadis?
De huidige situatie wordt gekenmerkt door exponentieel stijgende prijzen - vooral voor grondstoffen. Getroffen ondernemers vragen zich af of zij de onverwachte…
22.06.2022
De wet op de partnerschappen wordt gemoderniseerd
Concerns KG, GmbH & Co. KG, OHG, GbR: De wetgever heeft de wet tot modernisering van het partnerschapsrecht (MoPeG) goedgekeurd. Dit maakt de weg vrij voor een…
06.04.2022
Gegevensbescherming - moet in acht worden genomen, met name in geval van beëindiging wegens ziekte
Ontslagen wegens ziekte mogen alleen worden gegeven na een goede uitvoering van het arbeidsintegratiemanagement.
23.02.2022
Weigering om mond-neus bedekking te dragen rechtvaardigt onbetaald verlof
In tijden van pandemie valt het bevel om bij het betreden van de arbeidsplaats een mond-neusbedekking te dragen in beginsel onder het richtingsrecht van de…
09.12.2021
Bedrijfspensioenregelingen: Is stilte goud waard?
Hoe welsprekend - en ongepland duur - zwijgen kan zijn wanneer daarentegen concrete feiten het voorwerp van een schikking zijn, blijkt met name uit geschillen…
23.11.2021
Wijzigingen van de wet inzake infectiebescherming: 3G op de werkplek en herinvoering van de thuiswerkplekvereiste
Op 24.11.2021 zullen de op 18.11.2021 door de Bundestag aangenomen wijzigingen van de wet ter bescherming tegen infecties van kracht worden.
15.11.2021
Nieuws over het Transparantieregister: ACTIEVE RAPPORTAGEVERPLICHTING VOOR IN DE PRAKTIJK ALLE ONDERNEMINGEN (behalve GbR)
Sinds 1 oktober 2017 is elke GmbH, SE, AG, KGaA, KG, OHG en partnerschap, als privaatrechtelijke rechtspersoon of geregistreerd partnerschap, verplicht om…
20.10.2021
Flexibel genoeg voor de toekomst?
Sommige plannen in verband met het arbeidsrecht zijn reeds openbaar gemaakt: De grens voor minibanen zal waarschijnlijk worden opgetrokken tot 520 euro, met…
20.08.2021
Een punt voor ons zelf
Onze collega Max Wehmeier is de eerste gespecialiseerde advocaat voor informaticarecht bij #ALPMANNFRÖHLICH.
12.08.2021
Rolwisseling: ALPMANN FRÖHLICH - Vrouwelijke advocaten als rechters in het Moot Court 2021
Op uitnodiging van Prof. Dr. Niels Petersen van de Universiteit van Münster hebben onze collega's Laura Markink en Laura Sterner als rechters deelgenomen aan…
02.08.2021
Informatie voor klanten Augustus 2021
Nieuwe EU-vereiste: oplossing voor bescherming tegen klokkenluiders moet in 2021 door bijna alle bedrijven verplicht worden gesteld.
22.07.2021
Handelsgeheimen en de bescherming van klokkenluiders - noodzaak van maatregelen voor ondernemingen
Op 28.09.2021 ontvangen wij geïnteresseerde ondernemers in onze vestiging in Emsdetten in het kader van een door de Steinfurt Business Association…
31.05.2021
Schuldverlichting. Samen.
Coronaregels worden versoepeld, er gloort licht aan het eind van de tunnel. Maar een nieuwe start is niet altijd zo gemakkelijk.
25.05.2021
Bedrijfspensioenregeling - veranderlijk ondanks langetermijnverplichting
Pensioenbeloften aan werknemers zijn een zaak van lange adem - vooral in wisselvallige tijden, maar niemand wil beloven wat hij niet kan waarmaken.
10.05.2021
Actuele ontwikkelingen in het arbeidsrecht
Wij nodigen u uit op het 19e FORUM OVER HET ARBEIDSRECHT. Wegens de pandemie kan dit evenement niet in het gebruikelijke kader worden gehouden en niet als een…
29.04.2021
Infectie bescherming en Corona Arbeid en Gezondheid Verordening - herladen
Sinds 23.04.2021 is de "federale noodrem" van kracht als gevolg van een wijziging van de wet ter bescherming tegen infecties.
23.04.2021
Kantoor aan huis: valkuilen vermijden - speelruimte gebruiken
Er rijzen veel vragen over het onderwerp "kantoor aan huis". Kan "kantoor aan huis" besteld worden? Wat moet vooraf worden geregeld in het belang van alle…
16.03.2021
Update: Corona Arbeids- en veiligheidsverordening
De Corona-verordening inzake gezondheid en veiligheid op het werk, die oorspronkelijk op 15 maart 2021 zou aflopen, wordt verlengd tot 30 april 2021.
11.03.2021
Simulatie van het mondeling examen in onlineformaat
Op 09.03.2021 hebben wij samen met onze collega's van Alpmann Schmidt met succes een mondeling examen gesimuleerd bij het tweede staatsexamen voor…
03.03.2021
Examensimulatie voor het 2e staatsexamen op 09.03.2021
ALPMANN FRÖHLICH organiseert samen met de uitgeverij Alpmann Schmidt een examensimulatie voor het 2e staatsexamen op 09.03.2021 van 16.00 uur tot ca. 19.00 uur.
01.02.2021
Online evenement Home Office
Onze collega's Katharina Neuroth, gespecialiseerd jurist arbeidsrecht, en Moritz Simon bieden samen met de Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis…
29.01.2021
De nieuwe Corona Arbeid en Gezondheid Verordening
De nieuwe verordening inzake gezondheid en veiligheid op het werk van Corona is op 27.1.2021 in werking getreden. Zij is in eerste instantie geldig tot…
29.01.2021
Informatie voor klanten Januari 2021
Gewerbemietrecht aktuell Juridische gevolgen van de Coronapandemie voor commerciële huurcontracten - Gemeinsam. Omhoog. Naar. Datum.
29.01.2021
Kantoor aan huis - verplicht of facultatief?
In de huidige discussie over de voor- en nadelen van een thuiskantoorovereenkomst rijzen veel vragen.
26.01.2021
Een punt voor ons zelf
Gefeliciteerd! Onze mede-partner, Thomas Dillmann, LL.M., advocaat en specialist in internationaal zakenrecht, werd door de president van het Oberlandesgericht…
20.01.2021
We blijven groeien
In de afgelopen maanden hebben wij geïnvesteerd in de toekomst van ons advocatenkantoor en jonge advocaten aangeworven, zodat wij u onze gebruikelijke…
19.01.2021
Samen. Sterk tegen de crisis
Steeds meer bedrijven komen buiten hun schuld in financiële moeilijkheden door de beperkingen in verband met de pandemie.
16.12.2020
Informatie voor klanten December 2020
Het Europees Hof van Justitie heeft op 28.10.2020 geoordeeld dat de kosten van de verkeerspolitie niet in aanmerking mogen worden genomen bij de berekening van…
23.09.2020
Geen geld zonder werk
- dit is het beginsel waarvoor de wet tijdelijke uitzonderingen maakt, b.v. in geval van ziekte.
28.05.2020
Verhoging van de toelage voor werktijdverkorting tot 87 procent - mogelijke noodzaak van maatregelen inzake werkgeverssubsidies
Op 14 mei 2020 heeft de Bundestag een wetsontwerp aangenomen om de sociale en economische gevolgen van de Coronapandemie verder op te vangen…
22.04.2020
De werking van de notariskantoren in Emsdetten, Münster en Rheine wordt ongewijzigd voortgezet
Geachte cliënten en bezoekers van onze notariskantoren, ondanks de huidige ontwikkeling van het coronavirus (COVID-19) gaat de werking van onze notariskantoren…
20.04.2020
Arbeidsrecht en Corona
De belangrijkste vragen en antwoorden over zakgeld
20.04.2020
Verzekeringsdekking voor COVID-19
De belangrijkste vragen en antwoorden
08.04.2020
Wij leggen actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen uit in webinars
Onze collega-advocaat Katharina Neuroth heeft op 07.04.2020 voor de zakelijke cliënten van de Techniker Krankenkasse een samenvatting gegeven van de huidige…
21.03.2020
Gefeliciteerd!
Twee redenen om me te feliciteren. De minister van Justitie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft onze collega Katja Ewers benoemd tot notaris en onze…

Contactpersoon