Nieuws

Blog berichten

15.03.2023
Grensoverschrijdende fusies tussen een vennootschap naar Duits recht (GmbH|AG) en een vennootschap naar Nederlands recht (BV|NV) – wat verandert er op korte termijn?
De Duitse Bondsdag heeft op 20 januari 2023 het wetsvoorstel geaccepteerd waarmee de Europese richtlijn 2019/2121 naar het Duitse recht wordt omgezet. Ook onze…
14.03.2023
Waarom überhaupt een merk aanvragen?
Veel cliënten vragen waarom zij überhaupt een aanvraag voor een merk moeten indienen. Merkbescherming is inderdaad niet verplicht voor het aanbieden van waren…
14.03.2023
Wilt u werken van derden gebruiken? Denk dan aan het beginsel van overdracht beperkt tot doel!
In de praktijk is het beginsel van overdracht beperkt tot doel (artikel 31, lid 5, UrhG) waarschijnlijk de belangrijkste regel voor de uitlegging in het Duitse…
07.03.2023
Interactieve informatiebijeenkomst voor Nederlandse ondernemers in Duitsland op 28 maart
Klaar voor de volgende stap op de Duitse markt. Voor veel Nederlandse ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden, is het de moeite waard om een kijkje over…
27.02.2023
Gelijke beloning ook wanneer de man beter heeft onderhandeld
Het Bundesarbeitsgericht (hoogste rechter in arbeidszaken) heeft in zijn uitspraak van 16 februari 2023 verduidelijkt dat mannen en vrouwen ook dan recht op…
21.02.2023
Het Duitse auteursrecht en de eisen aan de onthoudingsverklaring zijn ook op Nederlandse websites van toepassing!
Het Landgericht Köln (Duitsland) heeft onlangs uitspraak gedaan in een grensoverschrijdende zaak. Een Nederlander heeft op een website in de Nederlandse taal…
17.02.2023
Online shopping - Waar moet je rekening mee houden?
De e-commerce markten in Duitsland en Nederland verschillen fundamenteel. Duitse consumenten kopen het liefst bij een Duitse webshop. Het is niet voldoende uw…
17.02.2023
Algemene voorwaarden in internationale context – de battle of forms
Veel ondernemers hanteren algemene voorwaarden. In internationale context gelden bijzondere regels.
19.01.2023
Duitsland: Het nieuwe StrompreisbremsenG/Erdgas-WärmepreisbremsenG en de gevolgen voor het arbeidsrecht
Eind vorig jaar zijn het Erdgas-Wärme- en het Strompreisbremsengesetz in Duitsland aangenomen Eindverbruikers – dus ook bedrijven – kunnen aanspraak maken op…
18.01.2023
Doktersverklaring in Duitsland – nog GEEN verleden tijd
Ingeval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte moet de werknemer zijn werkgever uiterlijk op de 4e dag van zijn afwezigheid hiervan op de hoogte brengen en…
22.12.2022
Nieuwe collega
Het Dutch Desk team is verheugd met de versterking van ons team. Sinds november is Clara olde Heuvel bij ALPMANN FRÖHLICH in dienst getreden als juriste en…
08.12.2022
Inflatiecompensatie in de praktijk – alles kan, niets moet?
De consumentenprijzen stijgen wereldwijd. Vooral de energieprijzen liggen op het hoogste niveau in decennia. Als reactie hierop is per 1 oktober 2022 de wet…
18.10.2022
Welke rechten hebben passagiers op grond van de passagiersverordening in geval van staking?
In het afgelopen jaar zagen we steeds vaker beelden van overvolle luchthavens voorbijkomen. Dit is niet in de laatste plaats te wijten aan stakingen. Maar wat…
11.10.2022
Webinar: Tijdregistratie en verhoging van het minimumloon in Duitsland – 19 oktober 2022, 12:00 – 12:45 uur
De huidige ontwikkelingen binnen het Duitse arbeidsrecht stellen werkgevers voor grote uitdagingen. Dit geldt zowel voor het MKB als voor grote ondernemingen:
22.06.2022
Exponentiële prijsstijgingen van basisproducten - Quo vadis?
De huidige situatie wordt gekenmerkt door exponentieel stijgende prijzen - vooral voor grondstoffen. Getroffen ondernemers vragen zich af of zij de onverwachte…
22.06.2022
De wet op de partnerschappen wordt gemoderniseerd
Concerns KG, GmbH & Co. KG, OHG, GbR: De wetgever heeft de wet tot modernisering van het partnerschapsrecht (MoPeG) goedgekeurd. Dit maakt de weg vrij voor een…
06.04.2022
Gegevensbescherming - moet in acht worden genomen, met name in geval van beëindiging wegens ziekte
Ontslagen wegens ziekte mogen alleen worden gegeven na een goede uitvoering van het arbeidsintegratiemanagement.
23.02.2022
Weigering om mond-neus bedekking te dragen rechtvaardigt onbetaald verlof
In tijden van pandemie valt het bevel om bij het betreden van de arbeidsplaats een mond-neusbedekking te dragen in beginsel onder het richtingsrecht van de…
09.12.2021
Bedrijfspensioenregelingen: Is stilte goud waard?
Hoe welsprekend - en ongepland duur - zwijgen kan zijn wanneer daarentegen concrete feiten het voorwerp van een schikking zijn, blijkt met name uit geschillen…
23.11.2021
Wijzigingen van de wet inzake infectiebescherming: 3G op de werkplek en herinvoering van de thuiswerkplekvereiste
Op 24.11.2021 zullen de op 18.11.2021 door de Bundestag aangenomen wijzigingen van de wet ter bescherming tegen infecties van kracht worden.
15.11.2021
Nieuws over het Transparantieregister: ACTIEVE RAPPORTAGEVERPLICHTING VOOR IN DE PRAKTIJK ALLE ONDERNEMINGEN (behalve GbR)
Sinds 1 oktober 2017 is elke GmbH, SE, AG, KGaA, KG, OHG en partnerschap, als privaatrechtelijke rechtspersoon of geregistreerd partnerschap, verplicht om…
20.10.2021
Flexibel genoeg voor de toekomst?
Sommige plannen in verband met het arbeidsrecht zijn reeds openbaar gemaakt: De grens voor minibanen zal waarschijnlijk worden opgetrokken tot 520 euro, met…
20.08.2021
Een punt voor ons zelf
Onze collega Max Wehmeier is de eerste gespecialiseerde advocaat voor informaticarecht bij #ALPMANNFRÖHLICH.
12.08.2021
Rolwisseling: ALPMANN FRÖHLICH - Vrouwelijke advocaten als rechters in het Moot Court 2021
Op uitnodiging van Prof. Dr. Niels Petersen van de Universiteit van Münster hebben onze collega's Laura Markink en Laura Sterner als rechters deelgenomen aan…
02.08.2021
Informatie voor klanten Augustus 2021
Nieuwe EU-vereiste: oplossing voor bescherming tegen klokkenluiders moet in 2021 door bijna alle bedrijven verplicht worden gesteld.
22.07.2021
Handelsgeheimen en de bescherming van klokkenluiders - noodzaak van maatregelen voor ondernemingen
Op 28.09.2021 ontvangen wij geïnteresseerde ondernemers in onze vestiging in Emsdetten in het kader van een door de Steinfurt Business Association…
31.05.2021
Schuldverlichting. Samen.
Coronaregels worden versoepeld, er gloort licht aan het eind van de tunnel. Maar een nieuwe start is niet altijd zo gemakkelijk.
25.05.2021
Bedrijfspensioenregeling - veranderlijk ondanks langetermijnverplichting
Pensioenbeloften aan werknemers zijn een zaak van lange adem - vooral in wisselvallige tijden, maar niemand wil beloven wat hij niet kan waarmaken.
10.05.2021
Actuele ontwikkelingen in het arbeidsrecht
Wij nodigen u uit op het 19e FORUM OVER HET ARBEIDSRECHT. Wegens de pandemie kan dit evenement niet in het gebruikelijke kader worden gehouden en niet als een…
29.04.2021
Infectie bescherming en Corona Arbeid en Gezondheid Verordening - herladen
Sinds 23.04.2021 is de "federale noodrem" van kracht als gevolg van een wijziging van de wet ter bescherming tegen infecties.
23.04.2021
Kantoor aan huis: valkuilen vermijden - speelruimte gebruiken
Er rijzen veel vragen over het onderwerp "kantoor aan huis". Kan "kantoor aan huis" besteld worden? Wat moet vooraf worden geregeld in het belang van alle…
16.03.2021
Update: Corona Arbeids- en veiligheidsverordening
De Corona-verordening inzake gezondheid en veiligheid op het werk, die oorspronkelijk op 15 maart 2021 zou aflopen, wordt verlengd tot 30 april 2021.
11.03.2021
Simulatie van het mondeling examen in onlineformaat
Op 09.03.2021 hebben wij samen met onze collega's van Alpmann Schmidt met succes een mondeling examen gesimuleerd bij het tweede staatsexamen voor…
03.03.2021
Examensimulatie voor het 2e staatsexamen op 09.03.2021
ALPMANN FRÖHLICH organiseert samen met de uitgeverij Alpmann Schmidt een examensimulatie voor het 2e staatsexamen op 09.03.2021 van 16.00 uur tot ca. 19.00 uur.
01.02.2021
Online evenement Home Office
Onze collega's Katharina Neuroth, gespecialiseerd jurist arbeidsrecht, en Moritz Simon bieden samen met de Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis…
29.01.2021
De nieuwe Corona Arbeid en Gezondheid Verordening
De nieuwe verordening inzake gezondheid en veiligheid op het werk van Corona is op 27.1.2021 in werking getreden. Zij is in eerste instantie geldig tot…
29.01.2021
Informatie voor klanten Januari 2021
Gewerbemietrecht aktuell Juridische gevolgen van de Coronapandemie voor commerciële huurcontracten - Gemeinsam. Omhoog. Naar. Datum.
29.01.2021
Kantoor aan huis - verplicht of facultatief?
In de huidige discussie over de voor- en nadelen van een thuiskantoorovereenkomst rijzen veel vragen.
26.01.2021
Een punt voor ons zelf
Gefeliciteerd! Onze mede-partner, Thomas Dillmann, LL.M., advocaat en specialist in internationaal zakenrecht, werd door de president van het Oberlandesgericht…
20.01.2021
We blijven groeien
In de afgelopen maanden hebben wij geïnvesteerd in de toekomst van ons advocatenkantoor en jonge advocaten aangeworven, zodat wij u onze gebruikelijke…
19.01.2021
Samen. Sterk tegen de crisis
Steeds meer bedrijven komen buiten hun schuld in financiële moeilijkheden door de beperkingen in verband met de pandemie.
16.12.2020
Informatie voor klanten December 2020
Het Europees Hof van Justitie heeft op 28.10.2020 geoordeeld dat de kosten van de verkeerspolitie niet in aanmerking mogen worden genomen bij de berekening van…
23.09.2020
Geen geld zonder werk
- dit is het beginsel waarvoor de wet tijdelijke uitzonderingen maakt, b.v. in geval van ziekte.
28.05.2020
Verhoging van de toelage voor werktijdverkorting tot 87 procent - mogelijke noodzaak van maatregelen inzake werkgeverssubsidies
Op 14 mei 2020 heeft de Bundestag een wetsontwerp aangenomen om de sociale en economische gevolgen van de Coronapandemie verder op te vangen…
22.04.2020
De werking van de notariskantoren in Emsdetten, Münster en Rheine wordt ongewijzigd voortgezet
Geachte cliënten en bezoekers van onze notariskantoren, ondanks de huidige ontwikkeling van het coronavirus (COVID-19) gaat de werking van onze notariskantoren…
20.04.2020
Arbeidsrecht en Corona
De belangrijkste vragen en antwoorden over zakgeld
20.04.2020
Verzekeringsdekking voor COVID-19
De belangrijkste vragen en antwoorden
08.04.2020
Wij leggen actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen uit in webinars
Onze collega-advocaat Katharina Neuroth heeft op 07.04.2020 voor de zakelijke cliënten van de Techniker Krankenkasse een samenvatting gegeven van de huidige…
21.03.2020
Gefeliciteerd!
Twee redenen om me te feliciteren. De minister van Justitie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft onze collega Katja Ewers benoemd tot notaris en onze…