Nieuws
18.12.2023

Per 1 januari 2024 stijgt het minimum bruto uurloon in Nederland en Duitsland

Vanaf 1 januari 2024 is de Nederlandse werkgever bij wet verplicht om werknemers per uur minimaal het vastgestelde minimumuurloon te betalen. Deze nieuwe regelgeving markeert het einde van voorgeschreven minimum dag-, week- en maandlonen, en introduceert in plaats daarvan een uniform minimumuurloon waar alle werknemers in Nederland recht op hebben.

In Duitsland stijgt ook het minimumuurloon. Wanneer een Nederlands bedrijf zijn werknemers in Duitsland laat werken, moet het bedrijf het Duitse minimumloon hanteren (Mindeslohngesetz MiLoG). Nietewel, jongeren tussen 18 en 20 jaar ontvangen een minimum bruto uurloon van € 12,41, aangezien Duitsland geen jeugdloon hanteert.

Zie tabel: vergelijking minimumloon tussen Nederland en Duitsland.

Het niet naleven van het Mindeslohngesetz MiLoG kan resulteren in boetes tot € 500.000. Werkgevers zijn niet alleen verantwoordelijk voor de naleving van het minimumloon ten opzichte van hun eigen werknemers, maar ook – binnen bepaalde grenzen – ten opzichte van de werknemers van de bedrijven waarvoor zij opdrachten verstrekken (ketenaansprakelijkheid).

Heeft u vragen over Werken in Duitsland, meldings- en documentatieplicht van uw werknemers in Duitsland neem dan contact op met Nicki Welchering, welchering@alpmann-froehlich.de.

Contactpersoon