Uitvindingen door werknemers

Uitvindingen of technische verbeteringen worden vaak ontwikkeld door werknemers terwijl zij voor hun werkgever aan het werk zijn. Werkgevers hebben speciale rechten op een uitvinding of technische verbetering die tijdens de werktijd is ontstaan. De rechten op zogenoemde dienstuitvindingen komen aan de werkgever toe en hij kan hiervoor een octrooi of gebruiksmodel aanvragen. Dit betekent dat het bedrijf de uitvinding commercieel mag toepassen en licenties aan derden mag verlenen. De Duitse wet op uitvindingen van werknemers (Arbeitnehmererfindungsgesetz) regelt niet alleen de verplichting van de werknemer de uitvinding te melden, hat claimen en het gebruik van de uitvinding door de werkgever, maar ook het recht van de werknemer op een redelijke vergoeding.

Het bepalen van een beloning die voor beide partijen passend en billijk is, is vaak een grote uitdaging voor zowel werknemers als werkgevers. Wij ondersteunen u proactief (bijvoorbeeld bij het opstellen van arbeidscontracten, het vaststellen van processen en procedures voor uitvindingen door werknemers in het bedrijf) en bij het onderhandelen over en vaststellen van vergoedingen voor uitvinderwerknemers.

Voornaamste werkterreinen
  • Algemene behandeling van uitvindingen van werknemers
  • Opzetten van passende processen en procedures in het bedrijf
  • Berekening van de vergoeding voor de uitvinder
  • Overdracht van uitvindingen met bijbehorende contracten
  • Begeleiding van arbitrageprocedures

Onze advocaten voor werknemers uitvindingsrecht

Wij steunen u

Onze advocaten op het gebied van het uitvindingsrecht voor werknemers zijn altijd beschikbaar om uw vragen te beantwoorden.