Recht m.b.t. uitvindingen van werknemers

Uitvindingen of technische verbeteringen worden zeer vaak door werknemers tijdens het werk ontwikkeld. Werkgevers hebben speciale rechten als een uitvinding of ontwikkeling tijdens werktijd is gedaan. Zo kan de werkgever bijvoorbeeld aanspraak maken op uitvindingen van werknemers en deze registreren als industriële-eigendomsrechten. Hierdoor kan de uitvinding binnen de onderneming worden gebruikt, maar ook aan derden in licentie worden gegeven. De wet op de uitvindingen van werknemers (ArbNErfG) regelt niet alleen de kwestie van het melden van een uitvinding, het opeisen ervan en het gebruik ervan door de werkgever, maar ook de aanspraak van de werknemer op een passende beloning.

Het bepalen van een beloning die voor beide partijen passend en billijk is, is vaak een grote uitdaging voor zowel werknemers als werkgevers. Wij ondersteunen u proactief (bijvoorbeeld bij het opstellen van arbeidscontracten, het vaststellen van processen en procedures voor uitvindingen door werknemers in het bedrijf) en bij het onderhandelen over en vaststellen van vergoedingen voor uitvinderwerknemers.

Voornaamste werkterreinen
  • Algemene behandeling van uitvindingen van werknemers
  • Opzetten van passende processen en procedures in het bedrijf
  • Berekening van de vergoeding voor de uitvinder
  • Overdracht van uitvindingen met bijbehorende contracten
  • Begeleiding van arbitrageprocedures

Onze advocaten voor werknemers uitvindingsrecht

Samen sterk in werknemersuitvindingsrecht
4 Advocaten - 1 Locatie
Maak kennis

Wij steunen u

Onze advocaten op het gebied van het uitvindingsrecht voor werknemers zijn altijd beschikbaar om uw vragen te beantwoorden.