Vastgoedrecht

Vastgoedrecht bij ALPMANN FRÖHLICH

Wij adviseren u bij alle juridische vragen over onroerend goed en staan u indien nodig ook bij gerechtelijke procedures bij. De specialisten van ons kantoor beschikken over veel kennis en ervaring op het gebied van het contractrecht, het publieke recht, het bouw- en architectenrecht en het vennootschaps- en belastingrecht.

Onze aanpak. To the point.

Wij lossen problemen bij de ontwikkeling, het onderhoud en de verkoop van vastgoed op en behartigen uw belangen. Wij treden snel op, zoeken naar duurzame oplossingen en handelen kostenbewust. Hierbij werken wij voor investeerders, projectontwikkelaars, publieke opdrachtgevers, vermogensbeheerders, commerciële huurders en verhuurders, family offices en particulieren – vaak ook internationaal.

Advocaten voor vastgoedrecht in ons advocatenkantoor.

Vastgoedtransacties

 • Due diligence (onderzoek kadaster, beoordelen van bestaande huurovereenkomsten en beantwoorden van vragen over het bouwrecht, milieurecht en bodemverontreinigingen)
 • Voeren van onderhandelingen over en opstellen van koopovereenkomsten voor onroerend goed, koopovereenkomsten voor aandelen in vastgoedmaatschappijen (asset of share deal) enz.
 • Voeren van onderhandelingen over en opstellen van lenings- en zekerheidsovereenkomsten en verklaringen voor het kadaster (erfdienstbaarheden, zakelijke rechten)
 • Ondersteuning bij de uitvoering van overeenkomsten (controleren of aan de uitbetalingsvoorwaarden is voldaan)

Projectontwikkeling

 • Oprichten en begeleiden van project-/vastgoedmaatschappijen in nauwe samenwerking met belastingadviseurs
 • Beantwoorden van vragen over het bouwrecht (voeren van onderhandelingen over het bestemmingsplan en opstellen van overeenkomsten, adviseren over bestemmingsplannen en ondersteuning bij het aanvragen van bouwvergunningen)
 • Voeren van onderhandelingen en opstellen van turnkey-overeenkomsten overeenkomsten voor de aanneming van werk en andere overeenkomsten; advies tijdens de bouw (meerwerk, problemen bij het bouwproces, faillissement van betrokken partijen, enz.)
 • Adviseren over eigendoms- en gedeeltelijke eigendomsrechten krachtens de Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
 • Voeren van onderhandelingen en opstellen van overeenkomsten met buren
 • Verhuur en beheer van bestaand vastgoed (asset management)
 • Verstrekken van advies bij problemen met vastgoedprojecten (uitwinning van zekerheden, gedwongen verkoop en faillissementen)
 • Verkoop van vastgoed

Asset Management en huurrecht

 • Onderhandelen over en opstellen van (commerciële) huurovereenkomsten en addenda
 • Ondersteuning bij insolventie van huurders
 • Onderhandelen over en opstellen van contracten voor vermogensbeheer en faciliteitenbeheer
 • Adviseren en vertegenwoordigen van cliënten en inschrijvers in aanbestedingsprocedures voor asset en facility management diensten
 • Juridische bijstand voor verbouwingen en uitbreidingen, alsook voor renovatiemaatregelen in bestaande gebouwen

Huis in Duitsland: waaraan moet ik denken?

Een (vakantie)huis in Duitsland te kopen is geen tovenaarswerk – zie mijn info “Een huiskopen in Duitsland”. Met de koop van het huis is het echter niet gedaan. Er zijn nog een aantal aandachtspunten aan welke je moet denken, teneinde de investering optimaal op te stellen.

 • Belastingrecht
 • Erfrecht
 • Huwelijksgoederenrecht

Klik hier voor de volledige informatie.

Omzetbelasting bij verkoop / koop vakantiehuis in Duitsland

Bij de verkoop/koop van een vakantiehuis is overdrachtsbelasting verschuldigd, behalve bij uitzonderingen zoals tussen echtgenoten of ouders en kinderen. In Duitsland geldt geen omzetbelasting voor transacties onder de overdrachtsbelasting. Grondstuk omvat de grond en gebouwen, niet de containergarage die slechts op de grond geplaatst wordt.

1. Grond en gebouw

 • Consumenten
 • Ondernemer als verkoper

2. Inventaris, roerende zaken

Klik hier voor de volledige informatie.

Huis kopen in Duitsland: van geïnteresseerde naar eigenaar

U heeft – al dan niet via de makelaar – een huis in Duitsland te koop aangeboden gekregen. Wat zijn nu de nodige stappen teneinde het huis te kopen en eigenaar van het huis te worden?

 1. De Notaris
 2. Passeren van de notariële akte
 3. Afwikkeling van het contract
 4. Betaling van de koopprijs
 5. Financiering
 6. Eigendomsoverdracht
 7. Overige afspraken, kosten

Klik hier voor de volledige informatie.

Het Duitse Gebäudeenergiegesetz (GEG) - Duitse verwarmingswet

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe `Gebäudeenergiegesetz (GEG)´ voor huurders en verhuurders van woningen en commerciële ruimtes in Duitsland?

 • Verwarmingssystemen (olie, gas) vervanging na 30 jaar
 • Gemeentelijke warmteplanning
 • Wat houdt het doel van 65% in?
 • Zijn er specifieke regels voor commercieel vastgoed?
 • Kosten
 • Adviesplicht
 • Toekomstige Verwarmingstechnologieën
 • Subsidies

Klik hier voor de volledige informatie.