Nieuws
19.02.2024

Huis in Duitsland: waaraan moet ik denken?

Een (vakantie)huis in Duitsland te kopen is geen tovenaarswerk – zie mijn info “Een huiskopen in Duitsland”. Met de koop van het huis is het echter niet gedaan. Er zijn nog een aantal aandachtspunten aan welke je moet denken, teneinde de investering optimaal op te stellen. Ik wil hier drie voorbeelden noemen:

1. Belastingrecht

Wie een vakantiehuis in Duistland in bezit heeft en hiermee inkomsten genereert, die moet voor deze inkomsten belasting in Duitsland betalen, onafhankelijk van de algemene belastingplicht aan je woonplaats in Nederland. Hiervoor moeten jaarlijks aangiftes ingediend worden.
In dit kader kan het interessant zijn om m.b.t. de verhuur voor de omzetbelasting te kiezen, met name indien u kosten moet maken bijv. voor het verbouwen of renoveren van het huis. Neemt u in zoverre contact op met een belastingadviseur.

2. Erfrecht

Op grond van de Europese Erfrechtsverordening wordt bij uw overlijden het erfrecht toegepast van het land van uw woonplaats, dus niet meer van het land van uw nationaliteit. Wie dus op het moment van zijn overlijden in Duitsland heeft gewoond, diens erfopvolging vindt plaats naar het Duitse erfrecht. Aangezien het Duitse en het Nederlandse erfrecht belangrijke verschillen kennen, is het de moeite waard, om erover na te denken, hoe dit – bijv. door een keuze van het erfrecht – beïnvloed kan worden.
Het Duitse erfrecht kent bijv. een aanspraak op een legitieme portie, anders dan het Nederlandse recht. Samenlevingscontracten tussen heteroseksuele paren, die in Nederland gebruikelijk zijn, worden in Duitsland m.b.t. bijv. onderhoudsrecht, belastingrecht, erfrecht niet herkend. Derhalve hebben partners geen wettelijk erfrecht en geen aanspraak op een legitieme portie.
Aan de andere kant kent het Duitse erfrecht de mogelijkheid om een erfcontract (Erbvertrag) te sluiten of een gemeenschappelijk testament van echtgenoten op te stellen, hetgeen in Nederland niet mogelijk is. Hiermee kunnen echtgenoten of andere partijen zich wederzijds binden m.b.t. de erfopvolging en daarmee rechtszekerheid en planbaarheid creëren.

3. Huwelijksgoederenrecht

Verder is in 2019 de EU-verordening m.b.t. het toepasselijke huwelijksgoederenrecht in werking getreden. Deze biedt de mogelijkheid om onder bepaalde rechtsstelsels te kiezen, bijv. het huwelijksgoederenrecht van je woonplaats. Dit biedt ruimte voor ontwerpmogelijkheden. Het Duitse recht kent bijv. de “Zugewinngemeinschaft”, wat in het Nederlandse recht niet bekend is. Met name de beëindiging van een dergelijke gemeenschap biedt de mogelijkheid om vermogen van de ene echtgenoot op de andere over te dragen zonder schenkingsbelasting te betalen. Ook bij het overlijden biedt deze gemeenschap voordelen, aangezien een kwart van de nalatenschap zonder successierechten op de langerlevende echtgenoot overgaat.


Neemt u dus contact op met een notaris, die met het grensoverschrijdende recht bekend is teneinde een optimale oplossing voor u te vinden.

Heeft u vragen omtrent het kopen van een huis in Duitsland, neem dan contact op met Manfred Richer, manfred.richter@alpmann-froehlich.de.

Contactpersoon