Arbeidsrecht

Alpmann Fröhlich staat u op alle gebieden van het arbeidsrecht bij. Onze specialisten kunnen u bijvoorbeeld adviseren bij de beëindiging van arbeidsovereenkomsten of het voeren van procedures voor de rechtbank en beschikken over ruime ervaring op het gebied van herstructurering en sanering van bedrijven en de voorbereiding ervan – ook in grensoverschrijdende zaken. Daarnaast beantwoorden wij graag al uw vragen over bestuurders en bestuursorganen alsook bedrijfspensioenregelingen. Onze specialisten ondersteunen u op alle gebieden van het arbeidsrecht, altijd met de gedachte „Samen. Sterk“.

Onze focus

Wij adviseren en vertegenwoordigen werkgevers uit de private en publieke sector en uit diverse branches in Duitsland en Nederland alsook directies, bestuurders en leidinggevenden. Uiteraard kunnen ook particulieren bij ons terecht met alle vragen over het arbeidsrecht.

Wij ondersteunen onze cliënten bij alle buitengerechtelijke en gerechtelijke geschillen op het gebied van het arbeidsrecht en daarmee samenhangende kwesties. Hierbij zoeken wij voor u naar voordelige en praktische oplossingen voor individuele vragen over het arbeidsrecht of ingewikkelde (grensoverschrijdende) vraagstukken.

Onze sectie arbeidsrecht bestaat uit specialisten met ruime ervaring. Wij beschikken niet alleen over juridische kennis maar ook over inzicht in bedrijfsprocessen en begrijpen de bijzonderheden van verschillende branches, bedrijfsculturen en organisatiestructuren. Met ons werk willen wij bijdragen tot het succes van onze cliënten. Deskundigheid, eerlijkheid, respect en wederzijds vertrouwen vormen de basis voor onze samenwerking. Op deze manier bieden wij u optimale oplossingen op maat. Alle advocaten van de sectie wisselen regelmatig hun kennis uit en beschikken over een groot extern netwerk. Onze gedreven advocaten komen graag voor uw belangen op!

Arbeidsrecht advocaten in ons advocatenkantoor

Advies over arbeidsovereenkomsten

De arbeidsovereenkomst staat aan het begin van de arbeidsverhouding en bepaalt de mate van flexibiliteit en hoe deze later kan worden gewijzigd of beëindigd. De bepalingen in de arbeidsovereenkomst zijn daardoor uiteindelijk beslissend voor het succes van de onderneming.

 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten op maat
 • Wijzigen van arbeidsovereenkomsten en -voorwaarden
 • Ontslag en opstellen van vaststellingsovereenkomsten en beëindigingsovereenkomsten
 • Inhuren en uitzenden van personeel (verschillende mogelijkheden binnen de onderneming en ondersteuning bij procedures in Duitsland)
 • Ontwikkelen en invoeren van moderne arbeidstijdenregelingen
 • Invoeren nieuwe modellen voor vergoedingen (targets)
 • Arbeidsrechtelijke kwesties binnen concerns en matrixorganisaties

Procedures voor rechtbanken in arbeidszaken

Wij proberen geschillen zonder tussenkomst van de rechter oplossen. Soms is een gerechtelijke procedure echter om strategische redenen niet te voorkomen. De behartiging van uw belangen staat voor ons voorop.

 • Strategische beëindiging van arbeidsovereenkomsten
 • Vertegenwoordiging van ondernemingen voor rechtbanken in heel Duitsland
 • Behartigen van belangen van bestuursleden, statutaire-directeuren, leidinggevenden en werknemers bij geschillen in verband met ontslagen en beëindigingsovereenkomsten
 • Handhaven van vorderingen uit de arbeidsovereenkomst of het dienstverband en voeren van verweer

Bedrijfspensioenregeling

Bedrijfspensioenregelingen zijn belangrijk om werknemers aan uw bedrijf te binden. Aan deze regelingen kan in Duitsland op verschillende manieren worden vormgegeven. Ook is het belangrijk om regelmatig na te gaan of de financiële producten nog bij uw bedrijf passen. Hierbij is van groot belang hoe deze regelingen arbeidsrechtelijk worden uitgevoerd. Bij transacties is het overdrachtsplan beslissend voor het succes van een bedrijfsovergang.

 • Invoeren van bedrijfspensioenregeling
 • Aanpassen van bedrijfspensioenregeling
 • Uitwerken van een stappenplan voor de overdracht en strategische uitvoering
 • Advies in verband met pensioenverplichtingen voor bestuurders en bestuursleden
 • Advies bij en ontwikkeling van concepten voor pensioenregelingen bij herstructureringen en transacties
 • Harmonisering van pensioenregelingen bij transacties
 • Voeren van onderhandelingen met de ondernemingsraad
 • Wijzigen van de uitvoering van pensioenregelingen
 • Opstellen van deskundigenrapporten over de rentabiliteit van financiële producten

Herstructurering en sanering van ondernemingen

 • Ontwikkelen van concepten en strategieën met betrekking tot het personeel in bedrijven, ondernemingen en concerns
 • Advies bij reorganisaties (uitwerking, uitvoering en ondersteuning bij procedures voor het verstrekken van vergunningen en officiële meldingen)
 • Ondersteuning en advies bij bedrijfsovergang
 • Vormgeven aan structuren in verband met medezeggenschap
 • Toetsen van haalbaarheid („proof of Concept”)
 • Voeren van onderhandelingen met de ondernemingsraad en andere belangenvertegenwoordigers
 • Vertegenwoordiging bij geschillencommissies
 • Strategische herstructurering van ondernemingen (met inbegrip van Europese vennootschapsvormen (SE, SCE); grensoverschrijdende fusies)

Transacties, fusies en overnames (M&A)

 • Advies bij vennootschapsrechtelijke transacties op het gebied van arbeidsrecht
 • Optimaliseren van de arbeidsrechtelijke voorwaarden voor een transactie
 • Due diligence op het gebied van arbeidsrecht
 • Vormgeven aan arbeidsrechtelijke regelingen bij overeenkomsten inzake de verkoop en fusie van ondernemingen
 • Harmonisering van arbeidsvoorwaarden binnen de onderneming en ten aanzien van individuele arbeidsovereenkomsten en cao’s („post-merger-integration”)

Bestuur en toezicht

 • Beantwoorden van vragen over vergoedingen en opstellen van overeenkomsten
 • Beëindigen van overeenkomsten en ontslag
 • Beantwoorden van vragen over de aansprakelijkheid

Compliance op het gebied van arbeidsrecht

 • Opstellen en invoeren van code of conduct
 • Beantwoorden van vragen over de bescherming van persoonsgegevens van werknemers
 • Handhaven van sancties
 • Advies bij arbeidsrechtelijke vragen in verband met compliance
 • Contractbeheer

Medezeggenschap

 • Opstellen van uitvoerbare bedrijfsakkoorden
 • Voeren van onderhandelingen met de ondernemingsraad, belangenvertegenwoordigers en vakbonden
 • Vertegenwoordiging bij geschillencommissies

Wij steunen u

Onze advocaten op het gebied van arbeidsrecht zijn altijd beschikbaar om uw vragen te beantwoorden.