Bouw- en architectenrecht

Uw partner op het gebied van het bouw- en architectenrecht

Projecten in de bouw zijn vaak erg complex. Dit vormt voor alle betrokken partijen een grote uitdaging waardoor er ook spanningen kunnen ontstaan. Derhalve is het voor het succes van uw onderneming van groot belang dat alle overeenkomsten op maat worden opgesteld.

Wij helpen u bij het vinden van de juiste juridische oplossing voor uw bouwproject. Wij adviseren u bij buitengerechtelijke geschillen, maar stappen ook samen met u naar de rechter, wanneer dit nodig is. Samen. Sterk.

Bouw- en architectenrecht

Bent u architect, bouwkundige, constructeur, tekenaar, aannemer, fabrikant of leverancier van bouwmaterialen, opdrachtgever, particuliere investeerder of een aanbestedende dienst?

ALPMANN FRÖHLICH begeleidt u tijdens elke fase van het bouwproject.

Onze focus ligt op het snijvlak van techniek en recht. Alleen wie de huidige uitdagingen aangaat en zich blijft ontwikkelen, is klaar voor de toekomst. Hiervoor moeten uw producten ook juridisch up-to-date zijn. Dit is juridisch maatwerk en wij begrijpen en spreken de taal van de bouw.

Wij komen graag met u in contact. Samen. Sterk.

Advocaten voor bouwrecht in ons advocatenkantoor

Civiel bouwrecht

Voor het succes van het bouwproject zijn de bepalingen in de overeenkomst van cruciaal belang. Deze vormen als het ware het fundament. Vertrouw op onze ervaring en deskundigheid.

Onze diensten in één oogopslag

 • Waarop moet u bij de onderhandelingen over de overeenkomst en bij latere geschillen letten? Hoe moet u met instructies van de opdrachtgever omgaan? - ALPMANN FRÖHLICH biedt u juridisch advies. Wij begeleiden en ondersteunen u, ook door middel van inhouse-trainingen.
 • Welk soort overeenkomst is voor uw bouwproject geschikt? Wat betekent de toepassing van de Duitse VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (uniforme administratieve voorwaarden) voor uw bouwproject? - Wij stellen een overeenkomst op maat voor u op.
 • Hoe komt u aan uw geld? - Wij beschermen uw rechten.
 • Heeft u twijfels over de uitvoering van het project? Heeft u met obstakels te maken? - Wij helpen u uw rechten te beschermen en zorgen ervoor dat u geen nadelen ondervindt door vertragingen (zoals contractuele boetes).
 • Uw opdrachtgever beweert dat er sprake is van gebreken? - Samen met ons netwerk van deskundigen zullen wij nagaan welke stappen u tegen dergelijke klachten kunt ondernemen.
 • Waarop dient u te letten wanneer de geleverde bouwmaterialen gebreken vertonen? - Wij weten welke maatregelen u – soms meteen – moet nemen.
 • Hoe kunt u een ketenaansprakelijkheid voor (buitenlandse) onderaannemers voorkomen? - Wij kunnen u adviseren over de regelingen voor de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten en het Arbeitnehmer-Entsendegesetz (Duitse wet betreffende de detachering van werknemers).
 • Dreigt een faillissement van uw contractant? - Samen met onze experts van de sectie faillissementsrecht zullen wij de noodzakelijke stappen ondernemen.
 • Waarmee dient u rekening te houden bij een geschil voor een scheidsgerecht of een arbitragecommissie in Duitsland? - Wij behartigen uw belangen ook bij diverse vormen van geschillenbeslechting, zoals bij de SOBau.

Hierbij profiteert u van onze ruime ervaring waardoor wij in staat zijn om de zaak zowel vanuit het perspectief van de opdrachtnemer als vanuit het perspectief van de opdrachtgever te bekijken.

Tuin- en landschapsbouw

Vaak wordt gedacht dat voor de tuin- en landschapsbouw eigen wetten gelden. Maar ook hier zijn de bepalingen ten aanzien van de overeenkomst van opdracht van toepassing. Voor het succes van het project zijn de bepalingen in de overeenkomst net zo belangrijk als uw berekeningen. Vertrouw op onze ervaring en deskundigheid.

Onze diensten in één oogopslag

 • Waarop moet u bij de onderhandelingen over de overeenkomst en bij latere geschillen letten? Hoe moet u met instructies van de opdrachtgever omgaan? - ALPMANN FRÖHLICH biedt u juridisch advies. Wij begeleiden en ondersteunen u, ook door middel van inhouse-trainingen.
 • Waarop moet u letten bij openbare aanbestedingen in Duitsland?
 • Welk soort overeenkomst is voor uw bouwproject geschikt? Wat betekent de toepassing van de Duitse VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (uniforme administratieve voorwaarden) voor uw project? - Wij stellen een overeenkomst op maat voor u op.
 • Hoe komt u aan uw geld? - Wij beschermen uw rechten.
 • Heeft u twijfels over de uitvoering van het project? Heeft u met obstakels te maken? - Wij helpen u uw rechten te beschermen en zorgen ervoor dat u geen nadelen ondervindt door vertragingen (zoals contractuele boetes).
 • Uw opdrachtgever beweert dat er sprake is van gebreken? - Samen met ons netwerk van deskundigen zullen wij nagaan welke stappen u tegen dergelijke klachten kunt ondernemen.
 • Waarop dient u te letten wanneer de geleverde bouwmaterialen gebreken vertonen? - Wij weten welke maatregelen u – soms meteen – moet nemen.
 • Dreigt een faillissement van uw contractant? - Samen met onze experts van de sectie faillissementsrecht zullen wij de noodzakelijke stappen ondernemen.

U profiteert ervan dat wij op grond van onze ervaring in staat zijn om de zaak zowel vanuit de positie van de opdrachtnemer als vanuit de positie van de opdrachtgever te bekijken.

Bouwmaterialensector

Bent u leverancier of producent van bouwmaterialen? U had nauwelijks te maken met de kosten voor de (de-)montage? Dit is nu veranderd door een wijziging van de wet. Bescherm uw recht op schadevergoeding in de toeleveringsketen. Vertrouw op onze ervaring en deskundigheid.

Onze diensten in één oogopslag

 • Wat is door de hervorming van de wet inzake koopovereenkomsten per 1 januari 2022 veranderd? Moet u uw algemene voorwaarden aanpassen? - ALPMANN FRÖHLICH biedt u juridisch advies (algemene voorwaarden). Wij beperken uw aansprakelijkheidsrisico.
 • Wordt een verborgen gebrek pas na de montage zichtbaar? - Wij ontwikkelen strategieën om uw aansprakelijkheidsrisico te beperken.
 • Wat moet u doen wanneer bouwmaterialen worden geleverd? Gebreken moeten meteen worden gemeld.
 • Hoe kunt u reageren wanneer iemand een gebrek meldt? - Wij weten welke maatregelen u moet treffen (veiligstellen van bewijzen). Wij zijn ook gespecialiseerd in het ondernemingsrecht.

U profiteert ervan dat wij op grond van onze ervaring in staat zijn om de zaak zowel vanuit de positie van de producent, leverancier en verkoper als de positie van de koper te bekijken.

Architecten en bouwkundigen

Bent u architect, bouwkundige of opdrachtgever? Weet u dat overeenkomsten met architecten en bouwkundigen sinds 1 januari 2018 in het Duitse Burgerlijk Wetboek zijn geregeld? Sindsdien rijzen met name de volgende vragen: Bevindt u zich nog in de acquisitiefase? Welke vergoeding moet worden betaald? Wanneer moet de vergoeding worden betaald?

U kent de architectonische en bouwkundige details. Dit is uw vak. Wij regelen de juridische details. Vertrouw op onze ervaring en deskundigheid.

Onze diensten in één oogopslag

 • Waarop moet u bij het opstellen van de overeenkomst letten? Hoe moet u met instructies van de opdrachtgever omgaan? In welke gevallen heeft u of uw zakenpartner een bijzonder opzeggingsrecht? - ALPMANN FRÖHLICH biedt u juridisch advies. Wij begeleiden en ondersteunen u.
 • Welk soort overeenkomst is voor uw bouwproject geschikt? - Wij stellen een overeenkomst op maat voor u op.
 • Beweert uw zakenpartner dat u uw verplichtingen niet bent nagekomen? - Samen met ons netwerk van deskundigen zullen wij nagaan welke stappen u tegen dergelijke klachten kunt ondernemen.
 • Wat moet u doen wanneer u niet als enige verantwoordelijk bent voor het gebrek? - Wij zorgen ervoor dat u niet als enige aansprakelijk bent en beschermen uw recht op schadevergoeding (vrijwaring).

U profiteert ervan dat wij op grond van onze ervaring in staat zijn om de zaak zowel vanuit de positie van de architect als vanuit de positie van de opdrachtgever te bekijken.

Projectontwikkeling

U dacht dat u als projectontwikkelaar al met genoeg regels te maken heeft? De wetgever ziet dit helaas anders. Ook voor projectontwikkelingsovereenkomsten gelden wettelijke regelingen. Voor het succes van uw bouwproject zijn de bepalingen in de overeenkomst van cruciaal belang. Deze vormen als het ware het fundament. Vertrouw op onze ervaring en deskundigheid.

Onze diensten in één oogopslag

 • Waarop moet u bij projectontwikkelingsovereenkomsten in Duitsland letten? Hoe moet u met instructies van de opdrachtgever omgaan? - ALPMANN FRÖHLICH biedt u juridisch advies. Wij begeleiden en ondersteunen u.
 • Welk soort overeenkomst is voor uw bouwproject geschikt? Wat betekent de toepassing van de Duitse VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (uniforme administratieve voorwaarden) voor uw project? - Wij stellen een overeenkomst op maat voor u op.
 • Uw opdrachtgever beweert dat er sprake is van gebreken? - Samen met ons netwerk van deskundigen zullen wij nagaan welke stappen u tegen dergelijke klachten kunt ondernemen.
 • Waarop moet u letten wanneer bouwmaterialen gebreken vertonen? - Wij weten welke maatregelen u moet treffen.
 • Hoe kunt u een ketenaansprakelijkheid voor (buitenlandse) onderaannemers voorkomen? - Wij kunnen u adviseren over de regelingen voor de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten en het Arbeitnehmer-Entsendegesetz (Duitse wet betreffende de detachering van werknemers).
 • Dreigt een faillissement van uw contractant? - Samen met onze experts van de sectie faillissementsrecht zullen wij de noodzakelijke stappen ondernemen.
 • Waarmee dient u rekening te houden bij een geschil voor een scheidsgerecht of een arbitragecommissie in Duitsland? - Wij behartigen uw belangen ook bij diverse vormen van geschillenbeslechting, zoals bij de SOBau.

U profiteert ervan dat wij op grond van onze ervaring in staat zijn om de zaak zowel vanuit de positie van de projectontwikkelaar als vanuit de positie van de opdrachtgever te bekijken.

Publiek bouwrecht

Het bouwproject moet voldoen aan de vereisten van het publieke bouwrecht in Duitsland.

Wij adviseren projectontwikkelaars, investeerders, ondernemingen, particuliere opdrachtgevers en overheidsorganisaties bij alle fasen van het project, van de ontwerpfase tot de realisatie van het bouwproject, maar ook bij rechtszaken over bijvoorbeeld bouwvergunningen. Daarnaast vertegenwoordigen wij de belangen van omwonenden in en buiten rechte wanneer zij overlast ondervinden door een bouwproject.

Wij adviseren zowel overheidsinstanties als ondernemingen en particulieren in verband met het opstellen en wijzigen van bestemmingsplannen of andere stedenbouwkundige plannen of het sluiten van overeenkomsten.

Onze diensten in één oogopslag

 • ALPMANN FRÖHLICH begeleidt u als opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens het gehele vergunningstraject, met name bij het vereiste overleg met de gemeente en de organisaties voor de monumentenzorg.
 • Bij bestuursrechtelijke procedures ondersteunen wij u als opdrachtgever bij het behalen van uw recht, als omwonende bij het verzet tegen projecten die in strijd met de wet zijn of als instantie bij geschillen over vergunningen.
 • In verband met omgevingsplannen behartigen wij de belangen van de betrokken partijen, indien noodzakelijk ook bij een procedure voor het Oberverwaltungsgericht (hoogste bestuursrechter van de deelstaat). ALPMANN FRÖHLICH adviseert overheidsorganisaties bij alle fasen van de procedure en gerechtelijke procedures.

U profiteert ervan dat wij op grond van onze ervaring in staat zijn om de zaak vanuit de positie van de overheidsorganisatie, de opdrachtgever en de omwonenden te bekijken.

Aanbestedingen

Voor openbare aanbestedingen door gemeenten of andere overheidsorganisaties gelden in Duitsland strenge wettelijke regels. Indien u deze regels niet kent en niet naleeft, kan dit betekenen dat u niet aan de aanbesteding mag meedoen. Vertrouw op onze ervaring en deskundigheid en voorkom fouten bij openbare aanbestedingsprocedures.

Onze diensten in één oogopslag

 • Waarop moet u bij openbare aanbestedingsprocedures letten? Welke fouten worden vaak gemaakt en hoe kunt u deze voorkomen? - ALPMANN FRÖHLICH biedt u juridisch advies. Wij begeleiden en ondersteunen u, ook door middel van inhouse-trainingen.
 • Hoe kunt u aan de eisen voor de prekwalificatie in Duitsland voldoen? Waarop moet u bij de prekwalificatie letten? - Wij ondersteunen u met advies op maat bij de prekwalificatie en de deelname aan de selectieprocedure.
 • De opdracht is aan een concurrent gegund. Wat kunt u doen? - Wij adviseren u uitgebreid in en buiten rechte om uw rechten te beschermen in geval van een onrechtmatige gunning aan een concurrent.

U profiteert ervan dat wij op grond van onze ruime ervaring met aanbestedingsprocedures in staat zijn om de zaak zowel vanuit de positie van de aanbestedende dienst als vanuit de positie van de inschrijver te bekijken.

Wij steunen u

U kunt onze advocaten in bouw- en architectenrecht telefonisch bereiken.