Compliance

Compliance als uitdaging voor de hele onderneming

De uitdagingen voor een onderneming met betrekking tot de naleving van de wetgeving, de zogenaamde "compliance" met de overeenkomstige specificaties en voorschriften, worden steeds groter in Duitsland. Overtredingen kunnen resulteren in aanzienlijke boetes. Wij zorgen ervoor dat u in Duitsland aan de wettelijke vereisten voldoet en helpen u om lacunes in het bestaande systeem aan het licht te brengen en te verhelpen.

Compliance van ALPMANN FRÖHLICH

Het is voor ondernemingen van groot belang om concrete compliance-structuren op te zetten en te handhaven voor alle economische terreinen, of het nu gaat om het voorkomen van het witwassen van geld of bijvoorbeeld de wetgeving inzake de controle op de handel met oorlogswapens in de exportsector. Maar zelfs als een onderneming in een administratieve procedure een boete krijgt opgelegd wegens een mogelijke schending van de toezichtplicht, kan het bedrag van de boete op grond van de compliance-maatregelen worden verlaagd. Concreet kunnen compliance-systemen dus enerzijds strafbare feiten voorkomen en anderzijds de aansprakelijkheidsrisico's voor ondernemingen en ondernemers aanzienlijk beperken.

Wij begeleiden en adviseren u, bijvoorbeeld
  • bij de risicoanalyse binnen het bedrijf.
  • bij het plannen, aanpassen en implementeren van compliance-systemen
  • bij de invoering van klokkenluidersregelingen in overeenstemming met de EU-klokkenluidersrichtlijn
  • bij interne onderzoeken
  • bij interne opleidingen (met inbegrip van het voorkomen van het witwassen van geld, anti-corruptie, kartelovertredingen)
  • bij de verdediging tegen beschuldigingen van compliance-schendingen

Waarom compliance?

Compliance is om een aantal redenen belangrijk voor uw bedrijf:

U handelt in overeenstemming met de wet en laat dit ook aan de buitenwereld zien.

Mocht de onderneming, en dus ook het management, geconfronteerd worden met illegale handelingen binnen de onderneming, dan toont de invoering van een compliance-systeem al aan dat het management zich bewust is van de verantwoordelijkheid en de risico's en dat het schendingen van de wet wil voorkomen.

In het geval van beschuldigingen van belastingontduiking heeft het bewijs van de invoering van een intern controlesysteem reeds tot gevolg dat het voor de autoriteiten en het openbaar ministerie moeilijker wordt om op grond van het fiscaal strafrecht (opzet) tot strafvervolging over te gaan.

Compliance-maatregelen voorkomen financiële verliezen voor de onderneming.

Vaak is de schade aan de reputatie van de onderneming in de publieke opinie en dus ook bij de klanten en het daarmee gepaard gaande omzetverlies veel groter dan de kosten voor de invoering van een compliance management systeem (CMS), vooral met het oog op de aanzienlijke boetes die de onderneming zeer snel in een hachelijke positie kunnen brengen.

Tenslotte moet er rekening mee worden gehouden dat zakenpartners nu ook zeer nauwlettend nagaan (know-your-customer) of het bedrijf waarmee zij samenwerken deze zaken goed heeft geregeld. Anders kan de zakenrelatie zeer abrupt worden beëindigd of een samenwerking zelfs niet tot stand komen.

Advocaten voor compliance in ons advocatenkantoor

Samen sterk in Compliance
3 Advocaten - 1 Locatie
Maak kennis

Wij steunen u

U kunt onze compliance advocaten telefonisch bereiken.