Compliance

Compliance – een uitdaging voor de hele onderneming

Ook in Duitsland wordt steeds strenger toezicht gehouden op de naleving van relevante wet- en regelgeving, de zogenoemde compliance. Bij overtredingen bestaat er het risico op hoge boetes. Wij zorgen ervoor dat u de wet- en regelgeving in Duitsland naleeft en ondersteunen u bij het compliance-management en aanpassingen van uw huidige systeem.

Compliance met ALPMANN FRÖHLICH

Voor ondernemingen is het van groot belang om voor alle bedrijfsactiviteiten een goed compliance-beleid te ontwikkelen en toe te passen – of het nu gaat om de naleving van de antiwitwaswetgeving of de wetgeving over de handel met wapens in de exportsector. Maar zelfs indien er een boete voor strafbare feiten in een administratieve procedure wordt opgelegd, kan het bedrag van de boete worden verlaagd als de onderneming een compliance-beleid heeft. Derhalve kan het compliance-beleid zowel strafbare feiten voorkomen als de aansprakelijkheidsrisico’s voor ondernemingen en bestuurders aanzienlijk beperken.

Wij ondersteunen en adviseren u
  • bij de risicoanalyse binnen het onderneming
  • bij het plannen, aanpassen en implementeren van compliance-systemen
  • bij het invoeren van klokkenluidersregelingen in overeenstemming met de EU-klokkenluidersrichtlijn
  • bij interne onderzoeken
  • door middel van interne trainingen (voorkomen van witwassen, corruptiebestrijding, voorkomen van kartelovertredingen)
  • bij niet-naleving van de relevante wet- en regelgeving

Waarom compliance?

Compliance is om een aantal redenen uitermate belangrijk voor uw onderneming:

U leeft de wet- en regelgeving na en laat dit ook aan anderen zien. Indien de onderneming en bestuurders niet aan alle regels voldoen en in overtreding zijn, toont het feit dat er een compliance-procedure bestaat aan dat het management zich bewust is van de verantwoordelijkheid en de risico’s en wil voorkomen dat de wet- en regelgeving niet wordt nageleefd.

Indien de onderneming van belastingfraude wordt beschuldigd, is het voor de autoriteiten en het openbaar ministerie moeilijker om vast te stellen dat er sprake is van opzet en om tot strafvervolging over te gaan, wanneer u kunt aantonen dat er een intern controlesysteem bestaat.

Hierdoor kunt u financiële schade voor uw onderneming voorkomen. Vaak is de reputatieschade echter veel groter – ook tegenover klanten – en wegen de kosten voor het invoeren van een compliance management systeem (CMS) makkelijk op tegen het omzetverlies. Door de aanzienlijke boetes kunnen ondernemingen snel in de problemen komen.

Daarnaast controleren zakenpartners tegenwoordig ook heel precies (know-your-customer) of het bedrijf waarmee zij samenwerken zijn zaken goed heeft geregeld en een compliance-beleid heeft. Als dit niet het geval is, kan de relatie zeer snel worden beëindigd of een samenwerking zelfs helemaal niet tot stand komen.

Advocaten voor compliance in ons advocatenkantoor

Wij steunen u

U kunt onze compliance advocaten telefonisch bereiken.