Beroepsrecht voor Belastingadviseuren

Juridisch advies voor (zelfstandige) belastingadviseurs

Een ander specialisme van ons kantoor is het "beroepsrecht voor belastingadviseurs". Vooral als "adviseur" wordt het grootste deel van de eigen tijd besteed aan de inhoudelijke advisering van cliënten. De grondslagen, de vorm van samenwerking met beroepsgenoten, het beroepsrecht zelf en, niet in de laatste plaats, het vergoedingsrecht komen hierbij soms niet aan de orde.

Wij ondersteunen u bij alle vragen die zich hierbij voordoen.

Juridisch advies voor belastingadviseurs met ALPMANN FRÖHLICH

Wij staan belastingadviseurs op diverse gebieden bij: zowel bij de oprichting of overdracht als bij conflicten met beroepsverenigingen, het invorderen van honoraria of – wat helaas ook steeds weer gebeurt – bij regresvorderingen. Uiteraard verlenen wij ook bijstand in alle aangelegenheden van het beroepsrecht, met inbegrip van procedures inzake beroepstoezicht of beroepsbevoegdheid. Wij ondersteunen cliënten ook bij het betwisten van examens.

Overzicht van diensten
  1. Oprichting van belastingadviesbureaus en advisering bij overname, verkoop en conflicten
  2. Invordering van vergoedingen voor fiscale adviesberoepen (StBVV)
  3. Verweer tegen regres
  4. Vertegenwoordiging in zaken van beroepsrecht, met name beroepstoezicht en beroepsrechtspraak
  5. Betwisting van examenuitslagen van belastingadviseurs

Advocaten voor belastingconsulentenrecht in ons kantoor

Samen sterk in belastingadviesrecht
2 Advocaten - 1 Locatie
Maak kennis

Wij steunen u

U kunt onze advocaten belastingconsulenten telefonisch bereiken.