Merkenrecht

Handelsmerken identificeren goederen en diensten van een onderneming en onderscheiden deze van die van andere ondernemingen. Voor een doeltreffende verdediging tegen de inschrijving en het gebruik van identieke of overeenstemmende tekens door concurrenten is gewoonlijk een voorafgaande aanvraag en inschrijving van het merk vereist. De registratie van uw merken is dus van essentieel belang voor uw onderneming als u uw merk als herkomstaanduiding en kwaliteitsgarantie wilt laten gelden.

Bovendien kunnen handelsmerken een echte troef zijn: Handelsmerken van bekende Duitse autofabrikanten, bijvoorbeeld, worden gewaardeerd op 15 tot 25 miljard US dollar. Uw merk kan ook uw meest waardevolle bezit zijn!

Ons advies begint al voordat de merkaanvraag wordt ingediend: wij onderzoeken of het gewenste merk registreerbaar en beschikbaar is, zodat het risico van een officiële weigering en botsingen met oudere rechten van derden tot een minimum wordt beperkt. Wij verzorgen de aanvraag van nationale, Europese en internationale merken tot aan de registratie. Daarna houden wij de relevante merkenregisters in het oog, zodat wij in een vroeg stadium doeltreffend kunnen optreden tegen conflicterende aanvragen. Daarnaast vertegenwoordigen wij uw bedrijf in geschillen over handelsmerken voor autoriteiten en rechtbanken.

Voornaamste werkterreinen
  • Strategisch advies
  • Beschikbaarheidsonderzoek
  • Wereldwijde indiening en controle van de registratieprocedure
  • Botsing bewaking
  • Verdediging van industriële-eigendomsrechten
  • Vertegenwoordiging bij contractonderhandelingen
  • Administratie van handelsmerken
  • Coördinatie met kantoren en buitenlandse advocaten
  • Advies over algemene handelsmerkkwesties
  • Inbeslagneming aan de grens

Advocaten voor merkenrecht in ons advocatenkantoor

Samen sterk in merkenrecht
4 Advocaten - 1 Locatie
Maak kennis

Wij steunen u

U kunt onze advocaten in merkenrecht telefonisch bereiken.