Merken

Merken identificeren goederen en diensten en onderscheiden deze hierdoor van waren en diensten die een ander bedrijf op de markt brengt. Om anderen te kunnen verbieden een identiek of gelijkaardig teken als merk te registreren of te gebruiken voor identieke of gelijkaardige waren of diensten, is het raadzaamhet merk te laten registreren. De registratie van uw merken is voor uw onderneming daarom van cruciaal belang om van uw merk een kenmerk van afkomst en kwaliteit te maken.

Bovendien kunnen merken een echte troef zijn: merken van bekende Duitse autofabrikanten worden bijvoorbeeld op 15 tot 25 miljard US dollar geschat. Ook uw merk is misschien uw meest waardevol vermogensbestanddeel!

Vóór de merkaanvraag onderzoeken wij of uw merk voor registratie in aanmerking komt en nog beschikbaar is. Daardoor voorkomen wij dat uw merkaanvraag wordt geweigerd en er geschillen met houders van oudere rechten ontstaan. Vervolgens zorgen wij voor de aanvraag en registratie van uw nationale, Europese of internationale merk. Wij houden de status van uw merkaanvraag bij de merkenregisters in de gaten en controleren of oppositie wordt ingediend, zodat wij meteen de nodige stappen kunnen ondernemen. Uiteraard behartigen wij ook de belangen van uw onderneming bij geschillen over merkenrechten voor autoriteiten en rechtbanken.

Onze diensten in één oogopslag
  • Strategisch advies
  • Beschikbaarheidsonderzoek
  • Wereldwijde indiening en bewaking van de registratieprocedure
  • Merkbewaking
  • Optreden tegen inbreuken op merkenrechten
  • Vertegenwoordiging bij onderhandelingen van overeenkomsten
  • Beheer van merkenportefeuille
  • Afstemming met instanties en advocaten uit het buitenland
  • Advies over algemene vragen over merkenrechten
  • Belangenbehartiging bij beslaglegging door douane

Advocaten voor merkenrecht in ons advocatenkantoor

Wij steunen u

U kunt onze advocaten in merkenrecht telefonisch bereiken.