Notarissen

Onze notarissen en hun medewerkers begeleiden u vakkundig en servicegericht. Met kennis, ervaring en de nieuwste techniek worden alle werkzaamheden snel uitgevoerd. Notariële aktes kunnen ook in het Engels of Nederlands worden gepasseerd. In onze vestigingen werken in totaal elf notarissen met twaalf medewerkers. Hun kerntaken zijn:

1. Onroerend goedrecht

 • Koopcontracten (huizen, flats)
 • Overdrachtscontracten (schenkingen)
 • Akte van splitsing, huiseigendom
 • Bouwcontracten
 • Erfbouwcontracten
 • Bijzondere vormen

2. Vennootschapsrecht

 • Oprichten van kapitaal- en personenvennootschappen
 • Wijziging van statuten
 • Wisseling van vennoot
 • Aanmeldingen handelsregister
 • Omzettingsprocedures (fusie, splitsing, verandering van vorm)

3. Erfrecht

 • Testamenten
 • Overeenkomsten inzake erfopvolging
 • Geschillen bij erfenissen
 • Aanvragen voor verklaringen van erfrecht

4. Bedrijfsopvolging

 • Koop van ondernemingen
 • Vooruitlopende erfeni
 • Deelnemingscontracten

5. Huwelijkswetgeving en familierecht

 • Huwelijkse contracten
 • Convenanten

6. Verzorging en begeleiding

 • Levenstestamenten
 • Bewind- en patiëntenverklaringen

Notarissen in ons kantoor

+ -