Online service

Koopcontract Vastgoed

Als u Vastgoed in Duitsland wilt kopen dan bieden wij u de mogelijkheid om ons alle benodigde informatie online toe te sturen.

Wat zijn de stappen en kosten die bij het kopen van Vastgoed in Duitsland komen kijken? Klik hier voor meer informatie omtrent het kopen van een huis, omzetbelasting en de Duitse verwarmingswet GEG.

De volgende informatie hebben wij voor het maken van een `Koopcontract Vastgoed´ nodig:

Stap 1: Vul het formulier `Koopcontract Vastgoed´ in.

Stap 2: UBO- en AVG-formulieren downloaden en invullen.

Stap 3: Stuur de UBO- en AVG-formulieren naar ons terug.

Formulier (Stap 1)

Als de koopprijs wordt gefinancierd, hebben we de gegevens van de financierende bank nodig, het beoogde bedrag van de te registreren grondrente en of deze notarieel moet worden vastgelegd vóór of na de eigendomsoverdracht. Bovendien vragen we je om ons te laten weten of de grondrente samen met de koopovereenkomst notarieel moet worden vastgelegd, omdat dit de anders ontstane achterstellingskosten kan besparen. Als je een gezamenlijke notariële akte wilt, moeten de documenten tijdig voor de afspraak bij de notaris worden ingediend.

De volgende informatie is alleen nodig als slechts een deel van een perceel wordt verkocht! Anders kunt u het formulier nu opsturen!

Als slechts een deel van een perceel wordt verkocht, moet ook een plattegrond worden ingediend waarop het te verkopen deel van het perceel staat aangegeven. Op verzoek kunnen wij u zo'n plattegrond voor percelen in NRW via internet leveren.


Geen geselecteerd

Opmerking:

  • Het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens gebeurt in overeenstemming met § 12 ff. Bundesdatenschutzgesetz zu dienstlichen Zwecken (Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens voor officiële doeleinden); hiermee wordt ingestemd.
  • Alle betrokken partijen moeten een geldige identiteitskaart of paspoort meenemen naar de notaris, tenzij ze al klant zijn geweest bij het notariskantoor. Als naamswijzigingen (bijv. door huwelijk) hierin niet worden vermeld, moeten ook officiële documenten (bijv. huwelijksakte) worden overgelegd. Bovendien moeten de betrokken partijen hun fiscaal identificatienummer opgeven.
  • Noodzakelijke verklaringen van erfrecht moeten alleen in kopie worden ingediend.
  • Als het verkochte onroerend goed is ingeschreven in het kadaster van een lokale rechtbank buiten Noordrijn-Westfalen of Nedersaksen, wordt verzocht om gecertificeerde uittreksels uit het kadaster van de recente datum van bezit te overleggen ter voorbereiding op de afspraak.
  • Als de notaris het ontwerp van een contract opstelt in overeenstemming met de opdracht, worden hiervoor kosten in rekening gebracht, zelfs als het later niet notarieel wordt vastgelegd (artikel § 145 Kostenordnung | Kostenreglement). In het geval van een latere notariële akte bij hetzelfde notariskantoor worden de kosten van het ontwerp verrekend met de kosten van de notariële akte, d.w.z. ze worden niet afzonderlijk in rekening gebracht.
  • Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Manfred Richter, Notar, manfred.richter@alpmann-froehlich.de of Thomas Dillmann, Notar, dillmann@alpmann-froehlich.de, 0049 – 5971 – 80161-0.
  • Voor het maken van een afspraak voor de notariële akte, die je ook met de andere betrokken partijen wilt afstemmen, kun je ook contact opnemen met de bovengenoemde medewerkers van het notariskantoor van het advocatenkantoor.

Geen geselecteerd

Geen geselecteerd

UBO en AVG uploaden (Stap 3)


Geen geselecteerd