Fiscaal recht

Uw deskundige partner in het fiscaal recht

Met onze jarenlange expertise en kwalificaties met de bijbehorende specialisaties, ondersteunen wij u bij alle problemen van fiscale aard in en buiten de rechtszaal.

Fiscaal recht met ALPMANN FRÖHLICH

Als gespecialiseerde Rechtsanwälte voor fiscaal recht staan wij al vele jaren bedrijven en particulieren bij in geschillen met de belastingdienst en staan wij klaar om ondernemers en particulieren op een betrouwbare manier te voorzien van fiscaal (strafrechtelijk) advies.

Overzicht van diensten
  1. Rechtsmiddelen en gerechtelijke procedures in het fiscale recht
  2. Ondersteuning bij belastingcontroles/onderzoeken door de fiscale recherche
  3. Verdediging in fiscale strafzaken
  4. Opzetten van en ondersteuning bij TaxCompliance-structuren

Het fiscaal recht is in zijn praktische toepassing en in de dagelijkse betrekkingen met de belastingautoriteiten het domein van de beoefenaars van het beroep van belastingadviseurs. Belastingadviseurs, accountants en hun cliënten hebben echter vaak behoefte aan advies over speciale gebieden van het fiscale recht. Dit geldt met name voor aangelegenheden op het gebied van het fiscaal strafrecht alsook voor het voeren van gerechtelijke procedures voor belastingbetalers voor het Finanzgericht of het Bundesfinanzhof.

Onze advocaten staan u in al deze situaties op het gebied van juridische geschillen bij, vaak ook in de aanloop naar dergelijke geschillen, zoals met name in bezwaarprocedures tegen de belastingdienst.

Daarnaast ondersteunen wij ondernemingen bij belastingcontroles en natuurlijk ook bij strafrechtelijke belastingonderzoeken.

Ten slotte ondersteunen wij u bij het opzetten en implementeren van TaxCompliance-systemen, die in aanmerking worden genomen om boetes te verlagen, met name bij eventuele schendingen van de toezichtplicht.

Advocaten voor fiscaal recht in ons kantoor

Wij steunen u

U kunt onze belastingadvocaten telefonisch bereiken.