Fiscaal recht

Uw deskundige partner in het fiscaal recht

Ons team van gespecialiseerde advocaten beschikt over jarenlange praktijkervaring en ondersteunt u graag bij alle fiscale vragen en gerechtelijke procedures.

Fiscaal recht met ALPMANN FRÖHLICH

Als Fachanwälte für Steuerrecht in Duitsland adviseren wij bedrijven en particulieren bij geschillen met de Duitse belastingdienst, ook wanneer er een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld.

Onze diensten in één oogopslag
  1. Bezwaarprocedures en gerechtelijke procedures
  2. Begeleiden van boekenonderzoeken/controles door de fiscale recherche
  3. Voeren van verweer in fiscaal-strafrechtelijke procedures
  4. Opzetten van en adviseren over taxcompliance-structuren

Bij vragen over belastingaangiften en aanslagen van de Duitse belastingdienst zijn belastingadviseurs in de praktijk het eerste aanspreekpunt. Vaak hebben belastingadviseurs, accountants en hun cliënten echter meer advies over specifieke fiscaal-rechtelijke vraagstukken nodig. Dit geldt met name op het gebied van het fiscale strafrecht en procedures voor de belastingrechter of het Bundesfinanzhof.

Onze advocaten staan u in al deze situaties bij gerechtelijke procedures bij, vaak ook in de aanloop naar dergelijke geschillen, zoals bij het maken van bezwaar tegen belastingaanslagen.

Ook adviseren wij bedrijven bij boekenonderzoeken en natuurlijk ook wanneer cliënten van strafbare feiten worden verdacht.

Ten slotte ondersteunen wij u bij het opzetten en omzetten van taxcompliance-systemen. Alleen al feit dat u over dergelijke procedures beschikt, kan ertoe leiden dat een boete wordt verlaagd indien u een verplichting niet bent nagekomen.

Advocaten voor fiscaal recht in ons kantoor

Wij steunen u

U kunt onze belastingadvocaten telefonisch bereiken.