Oprichting van een GmbH

Oprichting van een GmbH

Een Duitse GmbH oprichten – Wat zijn de stappen en kosten?

De oprichting van een Duitse GmbH verloopt anders dan de oprichting van een B.V. in Nederland.

Graag verschaffen wij u hierbij een gedetailleerd overzicht van de stappen die nodig zijn bij het oprichtingsproces van een Duitse GmbH, evenals de benodigde documentatie om dit proces soepel en efficiënt te doorlopen.

Klik hier voor het formulier.

Stappen om een GmbH in Duitsland op te richten:

  1. Selectie van de Duitse notaris

Kies een Duitse notaris die de statuten en de oprichtingsakte voor de Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) voorbereidt. De notaris deponeert uiteindelijk de oprichtingsakte samen met de statuten bij het Duitse handelsregister ter inschrijving.

  1. Opstellen van de statuten

Stel de statuten op in samenwerking met de Duitse notaris of vooraf met een Rechtsanwalt (Duitse advocaat). Let op mocht u het eerst een Duitse advocaat inschakelen, dan ontstaan hiervoor normaliter extra kosten.

  1. Notarisafspraak en aandeelhoudersbijeenkomst

Plan een afspraak met de Duitse notaris voor de lezing en ondertekening van de statuten en oprichtingsakte.

Let op: Bestuurder mag bij een GmbH anders dan bij een B.V. slechts een natuurlijke persoon zijn en geen andere rechtspersoon (bijvoorbeeld een andere GmbH).

  1. Het aandelenkapitaal moet minimaal € 25.000,- bedragen

De notaris maakt een aandeelhouderslijst en de aanmelding voor het handelsregister op, die alle directeuren tijdens de (eerste) algemene vergadering van aandeelhouders moeten ondertekenen.

  1. Bankrekening openen

Neem contact op met de bank om een zakelijke bankrekening voor de GmbH i.G. te openen.

Advies: Neem tijdig contact op met de bank om vertragingen te voorkomen.

  1. Betaling kapitaalstorting

Voordat de notaris de oprichting bij het handelsregister indient, is een bewijs van de kapitaalstorting op de zakelijke bankrekening van de GmbH vereist.

  1. Registratie handelsregister

Na ontvangst van de betaling stuurt de notaris de oprichtingsakte, statuten, aanmelding, en aandeelhouderslijst digitaal naar het Duitse handelsregister.

  1. Bevestiging van inschrijving

De bevoegde Duitse rechtbank behandelt de aanvraag en stuurt een bevestiging van de inschrijving na enkele dagen.

Ter vereenvoudiging van dit proces kunt u alle benodigde informatie invullen via ons online-formulier. Klik hier

Voor een Duitse GmbH met een aandelenkapitaal van € 25.000,- bedragen de notariskosten inclusief gerechtskosten minder dan € 1.000,-. De kosten zijn wettelijk vastgesteld en zijn uniform voor elke notaris in Duitsland hetzelfde. Voor detailvragen kunt u met ons contact opnemen.

Contactpersonen