Auteursrecht, media- en persrecht

Het auteursrecht beschermt creatieve prestaties, zoals persberichten, foto's, websites en computerprogramma's. Het verleent de auteur het exclusieve recht om het beschermde werk te gebruiken en te exploiteren. In tegenstelling tot het industriële eigendomsrecht ontstaat het auteursrecht niet pas bij de aanvraag of de registratie, maar reeds door de creatie van het werk zelf, mits aan de voorwaarden voor de bescherming wordt voldaan.

Op het gebied van auteursrecht adviseren wij u over aangelegenheden in verband met de creatie, het gebruik en de exploitatie van auteursrechten, maar ook over inbreuken op het auteursrecht. Het auteursrecht bevat ingewikkelde voorschriften voor het gebruik van het beschermde werk door derden. Daarom vinden wij het belangrijk dat licentieovereenkomsten waterdicht zijn opgesteld zodat u uw werken financieel kunt exploiteren. Daarnaast adviseren wij u op het gebied van het media- en persrecht, omroeprecht, internetrecht en domeinrecht. Neem contact met onze specialisten op!

Onze diensten in één oogopslag
  • Advies over de creatie, het gebruik en de exploitatie van acteursrechten en inbreuken
  • Opstellen van overeenkomsten
  • Advies en verdediging op het gebied van het recht van meningsuiting
  • Vertegenwoordiging in geschillen voor rechtbanken
  • Lezingen

Advocaten voor auteursrecht, media- & persrecht in ons advocatenkantoor

Wij steunen u

U kunt onze advocaten in auteursrecht, media- & persrecht telefonisch bereiken.