Auteursrecht, media- en persrecht

Het auteursrecht beschermt creaties, zoals persberichten, foto’s, websites en computerprogramma’s. Door het auteursrecht heeft de maker het uitsluitend recht om het beschermde werk te gebruiken. In tegenstelling tot intellectuele eigendomsrechten ontstaat het auteursrecht niet pas wanneer het wordt geregistreerd, maar door de creatie van het werk zelf, voor zover aan de beschermingsvoorwaarden wordt voldaan.

Op het gebied van het auteursrecht adviseren wij u bij vragen over het ontstaan en gebruik van rechten en bij inbreuk op auteursrechten. Het auteursrecht bevat ingewikkelde regels over het gebruik van het beschermde werk door derden. Daarom ligt onze focus op het opstellen van licentieovereenkomsten, die de financiële exploitatie van uw werk mogelijk maken. Ook adviseren wij u graag bij vragen op het gebeid van media- en persrecht, radio-, internet- en domeinrecht. Neem gerust contact met ons op!

Onze diensten in één oogopslag
  • Adviseren over ontstaan, gebruik en exploitatie van auteursrechten en in geval van inbreuken
  • Opstellen van overeenkomsten
  • Adviseren bij onrechtmatige publicaties en uitlatingen en procederen
  • Behartigen van uw belangen bij gerechtelijke procedures
  • Lezingen

Advocaten voor auteursrecht, media- & persrecht in ons advocatenkantoor

Wij steunen u

U kunt onze advocaten in auteursrecht, media- & persrecht telefonisch bereiken.