IT-recht

Digitalisering

In het kader van de voortschrijdende digitalisering van onze samenleving en economie wordt IT-recht steeds belangrijker. De complexiteit van IT-vraagstukken en de daarmee samenhangende juridische vragen nemen dan ook toe.

Het bijzondere aan het IT-recht is zijn diversiteit. Met name IT-zaken op het gebied van het arbeidsrecht of met betrekking tot de vereisten voor ondernemers met een webshop nemen toe. Bovendien zal niet alleen de invoering van het nieuwe kooprecht nu en in de toekomst tot software-vragen in verband met de productaansprakelijkheid leiden. Ondernemers zijn – ook met het oog op vorderingen uit hoofde van het mededingingsrecht – verplicht om alle wettelijke voorschriften in acht te nemen.

Bovendien is het niet uitgesloten dat geschillen uiteindelijk door de rechter zullen moeten worden beslecht. ALPMANN FRÖHLICH staat al jaren cliënten bij in IT-gerelateerde rechtszaken.

Onze specialisatie

Door onze gespecialiseerde Rechtsanwälte en een groot internationaal netwerk van partners is ALPMANN FRÖHLICH ook in staat op te treden in complexe internationale zaken. ALPMANN FRÖHLICH ondersteunt zijn cliënten tijdens de gehele procedure en houdt daarbij rekening met de bijzondere kenmerken van het IT-recht, zoals bijvoorbeeld agile softwareontwikkeling, het begrip "gebreken" in het softwarerecht en de handhaving van en verdediging tegen waarschuwingen op grond van het mededingingsrecht. ALPMANN FRÖHLICH geeft uitgebreid advies, met name over de volgende onderwerpen.

Onze focus

Onze focus ligt steeds op het snijvlak tussen technologie en recht. Alleen wie de huidige uitdagingen aanvaardt en aangaat, is klaar voor de (digitale) toekomst. Daarvoor moeten producten op maat ook juridisch gezien up-to-date zijn. Wij begrijpen de taal van de IT en passen die consequent toe. Wij horen graag van u. Samen. (f)IT.

Advocaten voor informaticarecht in ons kantoor

Gegevensbescherming

 • Controle en opstelling van gegevensbeschermingsverklaringen, met name voor onlinewinkels
 • Controle en opstellen van DPO-contracten
 • Controle en opstelling van contracten voor orderverwerking
 • Controle op de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming in de onderneming
 • Onderzoek en voorbereiding van het beheer van de toestemming in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming
 • Bestudering van vraagstukken in verband met gegevensbeschermingswetgeving, met name vraagstukken uit de automobielsector en de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen
 • Onderzoek van TOM's
 • Herziening van de proceduregidsen
 • Controle en opstellen van bedrijfsovereenkomsten in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming
 • Onderzoek van en verklaringen met de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming, met name inzake verzoeken om informatie
 • Onderzoek van en advies over adressenhandel in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming
 • Onderzoek en voorbereiding van informatie- en actieverplichtingen in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming

Softwarecontracten

 • Het maken van software, in het bijzonder
  • Agile software ontwikkeling;
  • Opstelling op basis van het watervalmodel
 • Terbeschikkingstelling van software, in het bijzonder
  • Koopcontracten;
  • Huurcontracten;
  • Software as a Service (SaaS);
  • Platform As A Service (PaaS);
  • Application Service Providing (ASP);
  • Licentieovereenkomsten
 • Onderhoudscontracten voor software
 • Onderhoudscontracten voor software
 • Uitbestedingscontracten
 • Kader- en/of distributieovereenkomsten

E-commerce

 • Onderzoek en ontwerp van on-line winkels, in het bijzonder
  • Controle en opstellen van algemene voorwaarden in het kader van de wet verkoop op afstand;
  • Onderzoek van het bestelproces;
  • Bestudering en voorbereiding van de informatie over het herroepingsrecht;
  • Onderzoek van de afdruk;
  • Onderzoek van het sluiten van contracten en het orderproces;
  • Bestudering en voorbereiding van nieuwsbriefteksten;
  • Onderzoek van andere informatieverplichtingen, bv. eisen uit de Verpakkingswet;
  • Onderzoek van de vereisten van de PangV;
  • Onderzoek en opstelling van specifieke gegevensbeschermingsverklaringen voor e-handel.
 • Bestudering van wetteksten voor verkoop via handelsplatforms, met name amazon/eBay.
 • Het instellen van en het verweer tegen vorderingen op grond van het mededingingsrecht, in het bijzonder in kortgedingprocedures
 • Onderzoek en opstelling van specifieke marketing voor e-commerce

Opstellen van IT-specifieke contracten en advies

 • Opstelling en herziening van algemene voorwaarden, in het bijzonder
  • Koop- en verkoopvoorwaarden, voornamelijk voor hardware
  • Gebruiksvoorwaarden, vooral voor apps;
  • Toetsing van en advies over de daadwerkelijke opneming van GTC (nationaal / internationaal);
  • Voorwaarden van de sweepstake.
 • Controle en opstellen van app-contracten
 • Onderzoek en formulering van juridische kwesties in verband met sociale media
 • Bestudering van geschillen inzake domeinnamen, in het bijzonder de rechterlijke toetsing en de verdediging;
 • Onderzoek van vorderingen op grond van het naamrecht en/of het vennootschapsrecht, in het bijzonder voor rating portals zoals Google Reviews en kununu.

Litigation/juridische geschillen

 • Het instellen en verdedigen van vorderingen, in het bijzonder uit hoofde van het mededingingsrecht, binnen de werkingssfeer van de voorlopige rechtsbescherming, in het bijzonder
  • In geval van inbreuken op de verplichtingen uit hoofde van de wetgeving inzake verkoop op afstand in de elektronische handel, onder meer op platforms van derden;
  • Vorderingen tot verwijdering en rectificatie overeenkomstig §§ 823, 1004 BGB;
  • domein overdracht vorderingen
 • Onderzoek en behandeling van de bijzondere kenmerken van internationale geschillen, met name
 • Toepasselijk recht;
 • Rechtsbevoegdheid;
 • Vragen over betekening.

Wij steunen u

U kunt onze advocaten in IT-recht telefonisch bereiken.