Bestuursrecht

Bestuursrecht bij ALPMANN FRÖHLICH

Met een team van zeven hooggespecialiseerde advocaten staan wij u bij als onderneming, publiekrechtelijk lichaam of corporatie en als particulier op alle gebieden van het bestuursrecht. Daarbij kunnen wij terugvallen op onze jarenlange ervaring en onze uitgebreide kennis die wij door regelmatige bijscholing op peil houden. Ook wisselen wij onze kennis en ervaring voortdurend met onze collega's uit om u het best mogelijke advies te geven. Wij bieden u een persoonlijke en individuele service die altijd gericht is op uw belangen en behoeften.

Onze focus

Uw belangen en behoeften staan centraal bij onze werkzaamheden. Wij zien het als onze persoonlijke taak om samen met u elke uitdaging aan te gaan en u in alle juridische aangelegenheden bij te staan. Met toewijding en professionele deskundigheid werken wij in vertrouwen met u samen om oplossingen te vinden die snel en gemakkelijk in de praktijk kunnen worden gebracht en u rechtszekerheid bieden.

Onze expertise. To the point.
 • Bouwrecht en omgevingsrecht
 • Ambtenarenrecht
 • Wet- en regelgeving contributies en vergoedingen
 • Wet- en regelgeving monumenten
 • Energie- en milieurecht
 • Handelsrecht
 • Gemeentelijke wet- en regelgeving
 • Wet- en regelgeving circulaire economie
 • Handhaving en toezicht
 • Wet- en regelgeving subsidies
 • Aanbestedingsrecht
 • Waterrecht

Uw partner in bestuursrecht

Het publieke bouw- en omgevingsrecht is een belangrijke specialisatie binnen ons kantoor. Steden, gemeenten en andere regionale overheden, maar ook particuliere investeerders en eigenaars van onroerend goed vertrouwen op onze expertise. Andere aandachtspunten van onze werkzaamheden zijn het ambtenarenrecht, het aanbestedingsrecht en de wet- en regelgeving betreffende contributies en vergoedingen. Uiteraard kunt u erop rekenen dat wij uw belangen in alle bestuursrechtelijke zaken deskundig en betrokken zullen behartigen.

Advocaten voor Bestuursrecht in ons kantoor

Samen sterk in Bestuursrecht
7 Advocaten op 3 Locaties
Maak kennis

Voorbeelden uit de praktijk. Terzake.

 • Verkrijgen van bouwvergunningen en beroep tegen de weigering van vergunningen
 • Vertegenwoordiging in en buiten rechte in geval van bezwaren van buren tegen bouwvergunningen
 • advies over de opstelling en wijziging van ontwikkelingsplannen en andere statuten
 • beroep tegen ontwikkelingsplannen
 • Wet ontwikkelingsbijdrage
 • Procedures in het kader van de wet op de immissiebeheersing, advies over het verkrijgen van vergunningen in het kader van de federale wet op de immissiebeheersing
 • Beroep tegen vergunningen krachtens de Federale wet op de immigratiecontrole
 • Advies in het kader van de procedures voor de goedkeuring van plannen
 • Vertegenwoordiging in en buiten rechte in regelgevingsprocedures op het gebied van afvalrecht, waterrecht en het gehele gebied van het milieurecht
 • Verkrijgen van waterwetvergunningen
 • Verkrijging van handelsrechtelijke vergunningen en beroep tegen de weigering van dergelijke vergunningen
 • Advisering van ministeries, parlementsleden, overheidsinstanties en openbare instellingen bij het ontwerpen en uitvoeren van hervormingen, bij interne onderzoeken in het kader van tuchtprocedures en de beëindiging van dienstverbanden, en bij geschillen over beoordelingen en classificaties
 • Adviseren van ambtenaren en werknemers in de publieke sector over alle aangelegenheden van het ambtenarenrecht
 • Adviseren van aanbestedende diensten bij de voorbereiding en uitvoering van gunningsprocedures
 • Beroep tegen toekenningsbesluiten

Wij helpen u verder

U kunt onze specialisten bestuursrecht telefonisch en per e-mail als volgt bereiken.