Bestuursrecht

Bestuursrecht bij ALPMANN FRÖHLICH

Ons team van zeven gespecialiseerde advocaten staat ondernemingen, publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen en particulieren bij alle vragen over het bestuursrecht bij. Daarbij maken wij gebruik van onze jarenlange ervaring en onze uitgebreide kennis die wij door regelmatige bijscholingen op peil houden. Ook wisselen wij onze kennis en ervaring voortdurend met onze collega’s uit om u het best mogelijke advies te geven. Wij bieden u advies op maat waarbij wij altijd uitgaan van uw belangen en behoeften.

Onze aandachtspunten

Uw belangen staan centraal bij ons advies. Samen met u gaan wij elke uitdaging aan en staan u bij alle juridische vragen bij, zodat u kunt doen waarin u goed bent. Met onze deskundigheid en toewijding vinden wij oplossingen die snel en gemakkelijk in de praktijk kunnen worden gebracht en u rechtszekerheid bieden.

Onze expertise in één oogopslag
 • Bouwrecht en omgevingsrecht
 • Ambtenarenrecht
 • Wet- en regelgeving premies en heffingen
 • Wet- en regelgeving monumenten
 • Energie- en milieurecht
 • Wet- en regelgeving bedrijfsvergunninget
 • Gemeentelijke wet- en regelgeving
 • Wet- en regelgeving circulaire economie
 • Wet- en regelgeving handhaving en toezicht
 • Wet- en regelgeving subsidies
 • Aanbestedingsrecht
 • Waterrecht

Uw partner voor het bestuursrecht

Het publieke bouw- en omgevingsrecht is een belangrijke specialisatie binnen ons kantoor. Gemeenten en andere regionale overheden, maar ook particuliere investeerders en woningeigenaren vertrouwen op ons deskundige advies. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het ambtenarenrecht, de wet- en regelgeving inzake premies en heffingen en het aanbestedingsrecht. U kunt erop vertrouwen dat wij in alle bestuursrechtelijke zaken deskundig en betrokken voor uw belangen zullen opkomen.

Onze advocaten gespecialiseerd in bestuursrecht

Voorbeelden uit de praktijk in éé oogopslag

 • Advies bij het aanvragen van bouwvergunningen en bezwaarprocedures in geval van weigering bouwvergunning
 • Vertegenwoordiging in en buiten rechte in geval van bezwaren van buren tegen bouwvergunningen
 • Advies over het opstellen en wijzigen van bestemmingsplannen en andere instrumenten
 • Instellen van rechtsmiddelen tegen bestemmingsplannen
 • Advies over gemeentelijke heffingen voor onroerend goed
 • Advies over procedures en het aanvragen van vergunningen in verband met de Bundesimmissionsschutzgesetz (Duitse wet inzake de bescherming tegen emissies)
 • Instellen van rechtsmiddelen tegen vergunningen op grond van de wet inzake de bescherming tegen emissies
 • Advies over plangoedkeuringsbesluiten
 • Vertegenwoordiging in en buiten rechte in procedures op het gebied van het afvalrecht, het waterrecht en het milieurecht
 • Advies bij het aanvragen van watervergunningen
 • Advies bij het aanvragen van bedrijfsvergunningen en bezwaarprocedures in geval van weigering
 • Adviseren van ministeries, parlementsleden, overheidsinstanties en openbare instellingen bij hervormingen en de uitvoering ervan, bij interne onderzoeken in het kader van tuchtprocedures alsook de beëindiging van dienstverbanden en bij geschillen over beoordelingen en inschalingen
 • Adviseren van ambtenaren en werknemers in de publieke sector over alle vragen over het ambtenarenrecht
 • Adviseren van aanbestedende diensten bij de voorbereiding en uitvoering van openbare aanbestedingen
 • Instellen van rechtsmiddelen tegen gunningsbesluiten

Wij helpen u verder

U kunt onze specialisten bestuursrecht telefonisch en per e-mail als volgt bereiken.