Bestuursrecht

Bestuursrecht bij ALPMANN FRÖHLICH

Ons team van zeven gespecialiseerde advocaten staat ondernemingen, publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen en particulieren bij alle vragen over het bestuursrecht bij. Daarbij maken wij gebruik van onze jarenlange ervaring en onze uitgebreide kennis die wij door regelmatige bijscholingen op peil houden. Ook wisselen wij onze kennis en ervaring voortdurend met onze collega’s uit om u het best mogelijke advies te geven. Wij bieden u advies op maat waarbij wij altijd uitgaan van uw belangen en behoeften.

Onze aandachtspunten

Uw belangen staan centraal bij ons advies. Samen met u gaan wij elke uitdaging aan en staan u bij alle juridische vragen bij, zodat u kunt doen waarin u goed bent. Met onze deskundigheid en toewijding vinden wij oplossingen die snel en gemakkelijk in de praktijk kunnen worden gebracht en u rechtszekerheid bieden.

Onze expertise in één oogopslag
 • Bouwrecht en omgevingsrecht
 • Ambtenarenrecht
 • Wet- en regelgeving premies en heffingen
 • Wet- en regelgeving monumenten
 • Energie- en milieurecht
 • Wet- en regelgeving bedrijfsvergunninget
 • Gemeentelijke wet- en regelgeving
 • Wet- en regelgeving circulaire economie
 • Wet- en regelgeving handhaving en toezicht
 • Wet- en regelgeving subsidies
 • Aanbestedingsrecht
 • Waterrecht

Uw partner voor het bestuursrecht

Het publieke bouw- en omgevingsrecht is een belangrijke specialisatie binnen ons kantoor. Gemeenten en andere regionale overheden, maar ook particuliere investeerders en woningeigenaren vertrouwen op ons deskundige advies. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het ambtenarenrecht, de wet- en regelgeving inzake premies en heffingen en het aanbestedingsrecht. U kunt erop vertrouwen dat wij in alle bestuursrechtelijke zaken deskundig en betrokken voor uw belangen zullen opkomen.

Advocaten voor Bestuursrecht in ons kantoor

Voorbeelden uit de praktijk. Terzake.

 • Verkrijgen van bouwvergunningen en beroep tegen de weigering van vergunningen
 • Vertegenwoordiging in en buiten rechte in geval van bezwaren van buren tegen bouwvergunningen
 • advies over de opstelling en wijziging van ontwikkelingsplannen en andere statuten
 • beroep tegen ontwikkelingsplannen
 • Wet ontwikkelingsbijdrage
 • Procedures in het kader van de wet op de immissiebeheersing, advies over het verkrijgen van vergunningen in het kader van de federale wet op de immissiebeheersing
 • Beroep tegen vergunningen krachtens de Federale wet op de immigratiecontrole
 • Advies in het kader van de procedures voor de goedkeuring van plannen
 • Vertegenwoordiging in en buiten rechte in regelgevingsprocedures op het gebied van afvalrecht, waterrecht en het gehele gebied van het milieurecht
 • Verkrijgen van waterwetvergunningen
 • Verkrijging van handelsrechtelijke vergunningen en beroep tegen de weigering van dergelijke vergunningen
 • Advisering van ministeries, parlementsleden, overheidsinstanties en openbare instellingen bij het ontwerpen en uitvoeren van hervormingen, bij interne onderzoeken in het kader van tuchtprocedures en de beëindiging van dienstverbanden, en bij geschillen over beoordelingen en classificaties
 • Adviseren van ambtenaren en werknemers in de publieke sector over alle aangelegenheden van het ambtenarenrecht
 • Adviseren van aanbestedende diensten bij de voorbereiding en uitvoering van gunningsprocedures
 • Beroep tegen toekenningsbesluiten

Wij helpen u verder

U kunt onze specialisten bestuursrecht telefonisch en per e-mail als volgt bereiken.