Curatoren

ALPMANN FRÖHLICH ondersteunt u met vele jaren praktijkervaring op het gebied van faillissementsbeheer en advies over faillissementen en reorganisaties. Met succes: advocaten van ons kantoor worden regelmatig door de rechtbank aangewezen als curatoren in faillissementszaken in de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Wij streven ernaar tijdig oplossingen te vinden tussen schuldeisers, werknemers en ondernemers, met als doel een zo snel mogelijke reorganisatie van de onderneming, zelfs zonder een faillissementsprocedure en zonder dat de omzet daalt of klanten en leidinggevenden vertrekken.

Crediteureninformatiesysteem

Schuldeisers in faillissementsprocedures kunnen de lopende procedures altijd inzien via het Gläubiger-Informations-System.

Advies bij doorstart
  • Ontwikkeling van reorganisatieconcepten en afstemming met alle betrokken partijen
  • Uitvoering van en toezicht op het reorganisatieplan
  • Handelsrecht, faillissementsrecht, arbeidsrecht en strafrechtelijke vraagstukken
  • Adviseur of algemeen vertegenwoordiger bij procedures in eigen bestuur gedurende de gehele procedure
Faillissementsbeheer
  • Faillissementsbeheer en optreden als beheerder bij een procedure in eigen bestuur
  • Uitvoering van en toezicht op het reorganisatieplan
  • Focus op de voortzetting van het bedrijf, de best mogelijke voldoening van de schuldeisers alsook het behoud van banen en de winstgevende kern van de onderneming
Belangenbehartiging van schuldeisers en poolbeheer
  • Indienen van schuldvorderingen in verband met zekerheidsrechten of aansprakelijkheidsclaims
  • Beheer van de pool in faillissementsprocedures

Insolventiebeheerder in ons advocatenkantoor