Vennootschapsrecht

Wij ondersteunen u als aandeelhouder, bestuurder en/of toezichthoudend orgaan in alle aangelegenheden die verband houden met het vennootschapsrecht. Met economisch inzicht en vele jaren ervaring ontwikkelen wij samen met u en uw belastingadviseurs oplossingen op maat. Dit geldt voor alle rechtsvormen, van de maatschap tot de commanditaire vennootschap, GmbH, AG, SE en stichtingen.

Belangrijkste diensten
 • Oprichting van bedrijven
 • Wijziging van statuten, in het bijzonder corporate actions
 • Fusies en overnames (M&A)
 • Bedrijfsopvolging
 • Transformatieprocessen (verandering van rechtsvorm, splitsing, fusie, groeimodellen)
 • Advies en belangenbehartiging in geschillen tussen aandeelhouders
 • Advies over elke rechtsvorm, inclusief naamloze vennootschappen en SE's
 • Advies inzake concerns (overeenkomsten tussen ondernemingen, zoals overeenkomsten inzake zeggenschap en/of winst- en verliesoverdracht, cash pooling, financieringskwesties, enz.)
 • Advies over verschillende modellen voor de medezeggenschap van werknemers (modellen voor managers of werknemers, stille handelsvennootschap, enz.)
 • Advies over juridische vraagstukken in verband met de medezeggenschapswet en het Drittelbeteiligungsgesetz
 • Stichtingen (oprichting, advisering)
 • Aandeelhoudersovereenkomsten, poolovereenkomsten
 • Ontbinding van vennootschappen (liquidatie)
 • Advies over het vermijden van aansprakelijkheid van bestuursorganen

Voorbeelden uit de praktijk. To the point.

 • Advisering en vertegenwoordiging van een productiebedrijf met enkele duizenden werknemers bij de overname van advieskantoren
 • Begeleiding van uitgebreide processen en herziening van de statuten van familiebedrijven in verband met de bedrijfsopvolging
 • Fusie van enkele tientallen groepsvennootschappen van een onderneming in de voedselverwerkende sector tot twee entiteiten
 • Advisering en vertegenwoordiging van een minderheidsaandeelhouder bij de verkoop van een belang in een productiebedrijf
 • Voorbereiding van en ondersteuning bij algemene vergaderingen
 • Advisering van een concern in verband met de financiering van meerdere miljoenen voor de productiesector
 • Oprichting van een familiestichting met het oog op de bedrijfsopvolging
 • Oprichting van een liefdadigheidsstichting ter bevordering van beroepskwalificaties
 • Overdracht van aandelen in een handelsvennootschap aan een geschikte opvolger uit de familie waarbij rekening is gehouden met de belangen van de vertrekkende broers en zussen
 • Registratie van een fusie bij het Bundeskartellamt

Advocaten voor ondernemingsrecht in ons kantoor

Wij steunen u

U kunt onze advocaten op het gebied van erfrecht telefonisch bereiken.