Octrooien en gebruiksmodellen

Octrooien en gebruiksmodellen beschermen nieuwe technische uitvindingen. De houder heeft voor een tijdelijk beperkte periode en in een bepaald gebied het exclusieve recht op het gebruik en de commerciële toepassing van de uitvinding. Hij mag anderen verbieden om deze te gebruiken of een vergoeding hiervoor vragen. Hierdoor is het makkelijker om financieel te profiteren van een uitvinding en de ontwikkelingsactiviteiten te financieren. Deze rechten zijn een belangrijke factor voor de waardering van een onderneming omdat daaruit conclusies worden getrokken over de ontwikkelingsstrategieën en het innovatiepotentieel. Bovendien vertegenwoordigen zij een niet te onderschatten financiële waarde.

Door ons advies kunt u van deze mogelijkheden profiteren. Ook helpen wij u om te voorkomen dat kosten ontstaan voor de ontwikkeling van producten die al bestaan en treden wij op tegen inbreuken van derden.

Het octrooi beschermt de uitvinding van zijn houder voor maximaal 20 jaar. Het gebruiksmodel biedt daarentegen een kortere bescherming maar kan binnen enkele maanden worden geregistreerd. De aanvrager draagt bij een gebruiksmodel echter het volledige risico dat niet aan de voorwaarden voor de registratie wordt voldaan. Dit kan door een professioneel onderzoek en uitgebreid advies voorafgaand aan de aanvraag worden voorkomen.

Onze diensten in één oogopslag
  • Ondersteuning bij de aanvraag door gespecialiseerde externe octrooigemachtigden
  • Procederen voor nationale en Europese rechtbanken en inb het buitenland
  • Juridisch advies over commerciële toepassing van technische uitvindingen
  • Opstellen van overeenkomsten

Advocaten voor octrooien en gebruiksmodellen in ons kantoor

Wij steunen u

U kunt onze octrooigemachtigden telefonisch bereiken.