Octrooien

Octrooien en gebruiksmodellen beschermen nieuwe technische uitvindingen en verlenen de eigenaar ervan een in ruimte en tijd beperkt monopolie op het gebruik en de exploitatie van de uitvinding. Hij kan elk ander gebruik verbieden of afhankelijk stellen van betalingen. Deze technische eigendomsrechten maken het gemakkelijker om economisch voordeel te halen uit een uitvinding en daardoor ontwikkelingsactiviteiten te financieren. Zij zijn een belangrijke factor bij de waardering van een onderneming omdat zij het mogelijk maken conclusies te trekken over ontwikkelingsstrategieën en innovatiepotentieel en bovendien niet te verwaarlozen activa vertegenwoordigen.

Ons advies kan helpen deze mogelijkheden te realiseren. Bovendien worden dure dubbele ontwikkelingen vermeden en inbreuken op eigendomsrechten van derden tegengegaan.

Het octrooi verleent de eigenaar ervan een volledige bescherming van zijn uitvinding gedurende maximaal 20 jaar. Het gebruiksmodel daarentegen heeft een kortere "levensduur" en kan binnen een paar maanden worden geregistreerd. De aanvrager draagt echter het volledige risico dat niet aan de beschermingsvoorwaarden wordt voldaan. Een professioneel nieuwheidsonderzoek en een uitgebreide evaluatie kunnen hem hiertegen beschermen.

Voornaamste werkterreinen
  • Begeleiding van de aanvraag door gespecialiseerde externe octrooigemachtigden
  • Vertegenwoordiging in geschillen voor rechtbanken op nationaal, Europees en internationaal niveau
  • Juridisch advies over de exploitatie van technische uitvindingen
  • Opstellen van contracten

Advocaten voor octrooien en gebruiksmodellen in ons kantoor

Samen sterk in octrooirecht
4 Advocaten - 1 Locatie
Maak kennis

Wij steunen u

U kunt onze octrooigemachtigden telefonisch bereiken.