Nieuws
10.05.2021

Actuele ontwikkelingen in het arbeidsrecht

Wij nodigen u uit op het 19e FORUM OVER HET ARBEIDSRECHT. Wegens de pandemie kan dit evenement niet in het gebruikelijke kader en niet als een "face-to-face"-evenement worden gehouden. Daarom willen wij u in een online-evenement informeren over actuele arbeidsrechtelijke aspecten en vraagstukken. Naar onze "Online Lunch Talk" op

Woensdag 19 mei, 12:30 - 13:30 uur.

nodigen wij u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. In het kader van korte presentaties willen we het over verschillende,

pandemie-gerelateerde vragen van arbeidsrecht met u.

met jou:

Een kantoor aan huis maakt het mogelijk om in elke situatie te blijven werken. Het is ook een teken van flexibiliteit dat werkgevers aantrekkelijk maakt in tijden van een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Welke beginselen moeten in acht worden genomen? Wij geven een kort overzicht

Katharina Neuroth, LL.M. Moritz Simon
Advocaat en specialist in arbeidsrecht Advocaat

Vaccinatie, testen, maskers dragen. Ook op het gebied van het arbeidsrecht rijzen diverse vragen over de wijze waarop de wettelijke voorschriften ter bestrijding van de Coronapandemie ten uitvoer moeten worden gelegd en over de mogelijkheden waarover u als werkgever beschikt om uw werknemers instructies te geven over hoe zij zich tijdens de crisis moeten gedragen. Onze bijdrage is toegespitst op de juridische kwesties in verband met vaccinaties.

Martin Breinlich
Advocaat en specialist arbeidsrecht

Veel bedrijven hebben de pandemie goed doorstaan met werktijdverkorting. Maar wat gebeurt er als de kortetermijnuitkeringen aflopen en de "economische motor" niet op gang komt? Wij geven een overzicht van wat in aanmerking moet worden genomen als het personeelsbestand in deze situatie moet worden aangepast door middel van gedwongen ontslagen.

Martin Richter
Advocaat en specialist in arbeidsrecht

Afspraak details

Datum: Woensdag, 19.05.2021, 12:30 - 13:30
Plaats: online

Zodra u zich hebt ingeschreven, sturen wij u tijdig per e-mail een uitnodigingslink.