Nieuws
22.01.2024

Vermijd juridische geschillen in Duitsland door gebruik te maken van een notariële akte

Een verplichte executoriale titel in de vorm van een notariële akte biedt een doeltreffende manier om een gang naar de rechter bij geschillen te voorkomen.

Executoriale titel

Om in Duitsland een tenuitvoerleggingsprocedure te starten, moet de schuldeiser, naast andere vereisten, beschikken over een executoriale titel. In tegenstelling tot Nederland kent men een conservatoir beslag in Duitsland niet.

Tenuitvoerleggingsbevelen zijn hoofdzakelijk gerechtelijke uitspraken en schikkingen die, na een vaak langdurige juridische procedure, vaststellen dat er een vordering bestaat, bijvoorbeeld voor de betaling van de koopprijs. Echter, als de schuldenaar of eigenaar van vastgoed in Duitsland zich in een notariële akte heeft onderworpen aan onmiddellijke tenuitvoerlegging vanwege bepaalde vorderingen, is er geen gerechtelijke procedure nodig.

Onderwerping aan gedwongen tenuitvoerlegging

Wanneer bijvoorbeeld de koper van een woning in de notariële akte instemt met de onmiddellijke uitwinning van de koopprijs, verkrijgt de verkoper een executoriale titel. Indien de koper de overeengekomen koopprijs niet betaalt, kan de verkoper de koopprijs executoriaal innen zonder een langdurige en kostbare gerechtelijke procedure te moeten starten.

De onderwerping aan tenuitvoerlegging in de notariële akte is met name nuttig voor geldvorderingen.

In elk geval moet de vordering nauwkeurig en specifiek worden beschreven in de akte. Dit, samen met de verduidelijking van de betekenis en reikwijdte van de verklaring van onderwerping, waarborgt tevens de bescherming van de schuldenaar.

Vragen over dit onderwerp neem dan contact op met Thomas Dillmann, dillmann@alpmann-froehlich.de en Manfred Richter, manfred.richter@alpmann-froehich.de.

Contactpersonen