Nieuws
23.11.2021

Wijzigingen van de wet inzake infectiebescherming: 3G op de werkplek en herinvoering van de thuiswerkplekvereiste

Op 24.11.2021 zullen de op 18.11.2021 door de Bundestag aangenomen wijzigingen van de wet ter bescherming tegen infecties van kracht worden. Significante gevolgen voor de arbeidsverhouding zijn met name verbonden aan de nieuwe 3G-verplichting op de werkplek en de (gereactiveerde) verplichting om kantoor aan huis aan te bieden:

Werknemers mogen nu alleen de werkplek betreden als zij zijn ingeënt, getest of hersteld. De werkgever zal verplicht zijn het 3G-bewijs te controleren en de controle te documenteren. Snelle tests kunnen ook op de werkplek worden uitgevoerd of gecontroleerd door andere geschikte en opgeleide werknemers van de werkgever voordat zij naar de werkplek gaan, maar er bestaat geen recht om dat te doen. Als werknemers weigeren 3G-bewijs te leveren, verliezen zij gewoonlijk hun recht op loon. De werkgever kan dan zelfs het recht hebben de overeenkomst te beëindigen, mits hij de betrokken werknemer ten minste eenmaal van tevoren heeft gewaarschuwd.

Naast de nieuwe 3G-verordening wordt ook de verplichting om een kantoor aan huis aan te bieden opnieuw ingevoerd: In het geval van kantoorwerk of vergelijkbare activiteiten moet de werkgever de werknemers aanbieden deze activiteiten bij hen thuis te verrichten indien er geen dwingende operationele redenen zijn die zich daartegen verzetten. De werknemers moeten dit aanbod aanvaarden indien er geen redenen zijn die daartegen pleiten. Er wordt echter, zoals voorheen, geen afdwingbaar recht op kantoor aan huis voor werknemers gecreëerd.

Wij zullen u graag bijstaan bij de wettelijk correcte tenuitvoerlegging van de nieuwe voorschriften.