Nieuws
31.12.2023

Duits Arbeidsrecht 2024: Wat verandert er voor werkgevers met personeel in Duitsland?

Werkgevers en HR-managers dienen in 2024 rekening te houden met de volgende wettelijke veranderingen. Onderstaand een beknopte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

Telefonische ziekmeldingen

Sinds december 2023 hebben medewerkers opnieuw de mogelijkheid om telefonisch een medische arbeidsongeschiktheidsverklaring voor maximaal 5 kalenderdagen te verkrijgen. Deze optie is echter alleen van toepassing als de medewerker bekend is bij de desbetreffende huisartsenpraktijk en de ziekte zonder ernstige symptomen verloopt. (Voor meer informatie zie ook het artikel `Medische verklaring en ziekmelding nu mogelijk via telefoon arbeitsunfaehigkeitsbescheinigung´)

Whistleblower-meldpunt al vanaf 50 werknemers (HinSchG Hinweisgeberschutzgesetz)

Sinds december 2023 zijn er wijzigingen in de wet op de bescherming van klokkenluiders in werking. Werkgevers met minimaal 50 werknemers zijn dan verplicht intern een meldpunt in te stellen voor meldingen van overtredingen van de wet. Deze regel gold voorheen alleen voor bedrijven met minimaal 250 werknemers of in bepaalde branches en wordt nu uitgebreid. Bij niet-naleving van deze verplichtingen kunnen boetes oplopen tot € 20.000,-

Verhoging van het minimumloon en de grens voor minijobs*

In januari 2024 stijgt het algemene wettelijke minimumloon van € 12,00 naar € 12,41 bruto per gewerkt uur. Ook de maandelijkse inkomensgrens voor zogenaamde mini-jobs wordt verhoogd naar € 538,- bruto (voorheen € 520,- bruto).

*Een minijobs in Duitsland is: 1) als een werknemer maximaal € 520 per maand verdient, 2) als het aantal werkdagen strikt beperkt is tot maximaal vijftig per jaar. Minijobs worden in Duitsland beschouwd als bijbanen en zijn niet verzekeringsplichtig, wat betekent dat ze geen sociale verzekering bieden, maar wel verzekering voor arbeidsongevallen.

Wijzigingen in ouderschapsverlof en kinderbijslag

Vanaf januari 2024 zijn werkgevers verplicht de bevoegde wettelijke ziektekostenverzekeraars op de hoogte te stellen van het begin en het einde van het ouderschapsverlof van een medewerker. In 2024 staat ook een hervorming van de kinderbijslag gepland. Het inkomen (belastbaar inkomen van de ouders) waarboven het recht op kinderbijslag vervalt, wordt verlaagd.

Nieuwe regeling voor ziektegeld voor kinderen

In januari 2024 lopen de bijzondere regelingen voor het maximaal aantal ziektedagen voor kinderen als gevolg van de coronapandemie af. Ouders hebben dan weer recht op maximaal 10 ziektedagen per kind jonger dan twaalf jaar per jaar. Alleenstaande ouders hebben dan weer recht op maximaal 20 ziektedagen per kind per jaar. De Duitse wetgever plant de permanente verhoging van het toegestane aantal ziektedagen voor kinderen tot maximaal 15 werkdagen of 30 werkdagen voor alleenstaande ouders. Het wetsontwerp hieromtrent is nog niet goedgekeurd.

Nieuwe bijdragegrens socialverzeking (Beitragsbemessungsgrenze)

Per 1 januari 2024 stijgen de bijdragegrenzen voor de Duitse socaiale verzeking. In de wettelijke ziektekostenverzekering stijgt deze landelijk naar € 62.100,- per jaar. Ook de grens voor de bijdrages in het algemene pensioen- en werkloosheidsfonds stijgt: in de nieuwe deelstaten naar € 89.400,- per jaar en in de oude deelstaten naar € 90.600,- per jaar. De bijdrages van verschillende sociale verzekeringen worden in januari 2024 grotendeels niet gewijzigd. Alleen het gemiddelde aanvullende bijdragepercentage in de wettelijke ziektekostenverzekering voor 2024 wordt verhoogd naar 1,7%.

Wijziging in de compensatiebijdrage voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Arbeitnehmer)

Bedrijven met meer dan 20 werknemers zijn in Duitsland verplicht om minimaal 5% van de werkplekken te bezetten met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Arbeitsplätze schwerbehinderten Mitarbeitern). Als dit quotum niet wordt gehaald, moet een compensatiebijdrage worden betaald. Momenteel bedraagt de compensatiebijdrage voor werkgevers met minimaal 60 werknemers tussen € 140,- en € 360,- per maand/werkplek die niet bezet is met een persoon met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nieuw in 2024 is dat werkgevers die geen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben, een compensatiebijdrage van € 720 per maand/baan moeten betalen.

Heeft u vragen over de wetswijzigingen in het Duitse Arbeidsrecht of andere arbeidsrechtelijke onderwerpen, neem dan contact op met Katharina Neuroth, Fachanwältin für Arbeitsrecht, neuroth@alpmann-froehlich.de en Thomas Dillmann, dillmann@alpmann-froehlich.de

Contactpersonen