Nieuws
27.06.2023

Waarschuwing voor misleidende facturen in verband met IE-rechten

De afgelopen maanden horen wij weer vaker van ondernemers dat zij misleidende brieven van derden ontvangen over geregistreerde intellectuele eigendomsrechten zoals merken, modellen en octrooien.

Deze officieel ogende brieven zijn gericht aan bedrijven die IE-rechten hebben ingediend of al hebben geregistreerd, en vaak staat bovenaan „Factuur” of „Betalingsherinnering”. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat het merken- en octrooibureau kosten in rekening brengt voor de aanvraag, publicatie of verlenging van de inschrijving van een specifiek genoemd recht. Omdat het bedrijf inderdaad onlangs een aanvraag heeft ingediend of een registratie binnenkort moet verlengen, denkt men dat er een betalingsplicht bestaat en worden de genoemde „leges” betaald. Meestal kunnen de daders nooit worden achterhaald en de onderneming blijft met de schade zitten.

Het komt heel vaak voor dat in de kleine letters staat dat het niet om een officiële factuur voor een merkregistratie gaat, maar dat de afzender een bedrijf is waar u het IE-recht in hun eigen databank kunt publiceren. Dit heeft echter geen toegevoegde waarde, omdat de publicatie van IE-rechten in de officiële databanken, bijvoorbeeld bij het Duitse Merken- en Octrooibureau (DPMA), het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO), al bij de registratiekosten is inbegrepen.

Sommige afzenders beweren dat een derde hun opdracht voor de registratie van een merk met dezelfde bedrijfsnaam heeft gegeven of voor een merk dat op het merk van de ontvanger lijkt. Volgens de brief heeft u maar één kans om de merkregistratie te voorkomen en uw rechten tegen betaling van veel te hoge kosten zelf te laten registreren.

De brieven kunnen er heel verschillend uitzien. Soms doen de afzenders zich als merkenbureau voor en kan hun ware identiteit niet worden achterhaald.

Zo kunt u zien dat de brief niet van een officieel bureau afkomstig is:

  • het aangegeven rekeningnummer is niet afkomstig uit het land van het bevoegde merken- en octrooibureau (DPMA Duitsland, EUIPO Spanje en WIPO Zwitserland);
  • het “bureau” bestaat niet (let op: soms lijkt de naam op de naam van een echt bureau);
  • het adres komt niet overeen met het adres van de instantie of het bureau;
  • er is een ingevulde bankoverschrijving bijgevoegd;
  • er worden kosten voor een publicatie in een register in rekening gebracht (DPMA, EUIPO en WIPO brengen hiervoor zoals gezegd geen kosten in rekening);
  • in de brief staan taal- of schrijffouten: brieven van het DPMA zijn in het Duits opgesteld, brieven van het EUIPO in de taal waarin de aanvraag is ingediend, en brieven van de WIPO in het Engels, Frans of Spaans;
  • de aangegeven munteenheid klopt niet: bij het DPMA en het EUIPO moet het bedrag in euro`s zijn aangegeven en bij de WIPO in Zwitserse franken;
  • het logo van het bureau klopt niet;
  • hoewel de aanvraag via een advocaat is ingediend, wordt alleen de aanvrager of merkhouder vermeld.

Merken- en octrooibureaus waarschuwen over de hele wereld al sinds jaren voor dergelijke brieven en hebben op hun websites verdere informatie over betalingsherinneringen of misleidende facturen, afbeeldingen van voorbeelden en overzichten van reeds gerapporteerde afzenders geplaatst.

Wanneer u een brief of factuur in verband met de registratie of verlenging van IE-rechten ontvangt, moet u daarom extra alert zijn. Als u twijfels heeft, is het altijd raadzaam om een advocaat of octrooigemachtigde om advies te vragen of om contact op te nemen met het merken- en octrooibureau.

Heeft u vragen omtrent dit onderwerp, neem dan contact op met Dr. Marisa Michels, Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz, michels@alpmann-froehlich.de, +49 – 2521 – 1338934.

Contactpersoon