Nieuws
20.06.2023

Hoe hoog zijn de notariskosten bij vastgoedtransacties in Duitsland?

In Duitsland zijn de notariskosten vastgelegd in de wet Kosten van Rechtbanken en Notarissen (Gerichts- und Notarkostengesetz, afgekort GNotKG).

Onze Duitse notarissen krijgen regelmatig te maken met Nederlanders die willen onderhandelen over de notariskosten voor vastgoedtransacties in Duitsland. Dit is echter niet mogelijk! Elke 4 jaar worden de notarissen van ALPMANN FRÖHLICH gecontroleerd door de Duitse toezichthoudende instantie om te verifiëren of zij de juiste kosten volgens de GNotKG hebben berekend. Als de Duitse notaris te weinig heeft berekend volgens de GNotKG, zijn zij verplicht een aanvullende factuur te sturen. Als er te veel is berekend op basis van de GNotKG, moet er een creditnota worden verstrekt en het te veel gefactureerde bedrag worden terugbetaald.

 • Notarissen in Duitsland mogen hun honoraria niet buiten de wettelijke regelingen van de GNotKG om afspreken.

Gemiddeld bedragen deze kosten ongeveer 1,5% van de koopsom bij vastgoedtransacties, waarvan ongeveer 1% zuivere notariskosten en 0,5% kadasterkosten zijn. De kosten variëren tussen 1,2% en 1,9% van de koopsom van het grondstuk, afhankelijk van de diensten van de Duitse notaris.

 • Wat zijn de notariskosten bij vastgoedtransacties?

Notariskosten bij vastgoedtransacties in Duitsland bestaan uit verschillende onderdelen. Sommige kosten zijn verplicht, terwijl andere alleen van toepassing zijn in bepaalde omstandigheden. Over het algemeen moet elke koper de kosten betalen voor het passeren van de koop- en leveringsakte. Daarnaast zijn er kosten voor de uitvoeringswerkzaamheden (Vollzug) van de notaris, zoals het notarieel bekrachtigen en verkrijgen van andere documenten, evenals een vergoeding voor toezicht (Betreuung).

De kosten van de notaris kunnen hoger uitvallen als de notaris bijvoorbeeld erfdienstbaarheden (bijv. woonrechten) moet registreren of een recht van hypotheek (Grundschuld) van de verkoper uit het grondboek moet verwijderen.

Voorbeelden koopprijs € 200.000,00 en € 400.000,00

1. Koopprijs van het grondstuk: € 200.000,00 EUR

a) Notariskosten

 • Passeren van de notariële akte: € 870,00 netto
 • Uitvoer van de transactie (Vollzug des Geschäfts): € 217,50 netto
 • Ondersteunende ambtshandeling (betreuende Tätigkeit): € 217,50 netto


b) Kadasterkosten (grondboek)

 • Auflassungsvormerkung: € 217,50
 • Omschrijving eigendom: € 435,00


2. Koopprijs van het grondstuk: € 400.000,00

a) Notariskosten

 • Passeren van de notariële akte: € 1.570,00 netto
 • Uitvoer van de transactie (Vollzug des Geschäfts): € 392,50 netto
 • Ondersteunende ambtshandeling (betreuende Tätigkeit): € 392,50 netto


b) Kadasterkosten (grondboek)

 • Auflassungsvormerkung: € 392,50
 • Omschrijving eigendom grondboek: € 785,00

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Manfred Richter en Thomas Dillmann, Rechtsanwälte en Notare mit Amtssitz in Rheine

Contactpersonen