Nieuws
02.05.2023

(Bouw)werkzaamheden in Duitsland

Wilt u (bouw)werkzaamheden in Duitsland (laten) uitvoeren? Dat kan niet zomaar. U moet zich aan een aantal regels houden.

Duitsland kent tal van werkzaamheden, die gereglementeerd zijn. Installateurs, elektriciens en andere branches dienen zich voor het uitvoeren van werkzaamheden te laten registreren bij het Duitse ambachtsregister („Handwerksrolle"). Anders is sprake van zwartwerk (Schwarzarbeit) waarvoor een behoorlijke boete kan worden opgelegd. Voor deze registratie is het noodzakelijk dat u beschikt over een EG-verklaring van de KvK Kamer van Koophandel omtrent de uw vakbekwaamheid.

De registratieplicht geldt ook voor iedere onderaannemer in de keten.

Bijzonderheden bouwwerkzaamheden

U dient alle bouwwerkzaamheden voor begin van de werkzaamheden bij de douane aan te melden.

Indien u de werkzaamheden met eigen werknemers gaat verrichten en de werkzaamheden naar Duits recht onder de Duitse cao bouwnijverheid (BRTV) vallen, dan dient u daarnaast voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden een melding te doen bij de Duitse Soka-Bau.

Tijdens de werkzaamheden dienen de werknemers bij controles o.a. recente loonstrookjes en het AI/E101-formulier bij zich te hebben alsmede een Duitstalig arbeidscontract.

Arbeidsrecht

Nederlandse werknemers, die werkzaamheden in Duitsland gaan verrichten, genieten van de dwingendrechtelijke bepalingen die in het Duitse `Arbeitnehmerentsendegesetz´ zijn vastgelegd. Het `Arbeitnehmerentsendegesetz´ regelt minimumvoorwaarden wat betreft o.a. arbeidsveiligheid, werk en rusttijden, loon en vakantiedagen. Bovendien zijn werkgevers verplicht de regels van de cao's na te leven, die van toepassing zijn.

Derhalve moet uit het arbeidscontract in de Duitse taal blijken, hoeveel vakantiedagen de werknemers genieten alsmede dat zij het minimumloon in Duitsland ontvangen.

Naar aanleiding van de BRTV hebben de werknemers recht op 30 dagen vakantie per jaar. In Nederland hebben werknemers vaak minder vakantiedagen en er wordt minder loon betaald.

Het is in de meeste gevallen aan te raden, om een speciaal arbeidscontract op te stellen in de Duitse taal die slechts voor de duur van de detachering naar Duitsland geldt. Voor deze periode kunt u dan de arbeidsvoorwaarden overeenkomen, die in Duitsland aan de wettelijke minimum vereisten voldoen.

Sociaal verzekeringsrecht

Werknemers die slechts tijdelijk vanuit Nederland naar Duitsland worden verzonden kunnen via het A1/E101-formulier in Nederland sociaal verzekerd blijven.

Belastingrecht

Er kan sprake zijn van een `Betriebsstätte´ in Duitsland, zodat vennootschapsbelasting betaald dient te worden. Bovendien geldt de 183-dagen-regeling voor werknemers. Voor het uitlenen van werknemers zijn er andere regelingen van toepassing.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Manfred Richter, richter@alpman-froehlich.de.

Contactpersoon