Nieuws
19.12.2023

Medische Verklaring en Ziekmelding nu mogelijk via Telefoon (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung AU)

Sinds 7 december 2023 heeft de huisarts in Duitsland weer de bevoegdheid om patiënten met een licht ziektebeeld bij een telefonische anamnese een medisch attest (AU) uit te schrijven. Dit is een regeling die voortvloeit uit de corona pandemie.

Hier zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:

  • Telefonische ziekmelding alleen voor bekende patiënten: het afgeven van een arbeidsongeschiktheidsverklaring (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) na een telefonische anamnese is mogelijk voor personen die patiënt zijn in deze praktijk.
  • De patiënt mag geen ernstige symptomen hebben en is niet in staat om een videoconsult uit te voeren.
  • Patient moet zich telefonische kunnen legitimeren

De ziekmelding (medisch attest | AU) geldt voor maximaal vijf kalenderdagen. Als de patiënt na deze periode nog steeds ziek is, moet de patiënt een afspraak maken voor een persoonlijk consult bij de huisarts.

De huisarts kan een vervolgverklaring afgeven na een telefonische anamnese als de patiënt eerder persoonlijk is onderzocht in de praktijk of tijdens een huisbezoek en als is vastgesteld dat de patiënt arbeidsongeschikt is vanwege dezelfde ziekte. Deze regeling geldt ook voor een videoconsult. Ook hier geldt dat het voortduren van de arbeidsongeschiktheid pas mag worden vastgesteld nadat de patiënt de arts eerder persoonlijk heeft geraadpleegd.

Patiënten hebben geen automatisch recht op een ziekmelding na een telefonische anamnese. De beslissing of het medisch verantwoord is om iemand na een telefonisch consult ziek te melden, wordt altijd door de arts genomen.

Als de arts in Duitsland de arbeidsongeschiktheid van de patiënt niet adequaat kan beoordelen via de telefoon, wordt de patiënt geïnformeerd dat een persoonlijk onderzoek in de praktijk noodzakelijk is.

Voor verdergaande vragen omtrent dit thema of in het algemeen over het Duitse Arbeidsrecht dan kunt u contact opnemen met Thomas Dillmann, dillmann@alpmann-froehlich.de en Katharina Neuroth, neuroth@alpmann-froehlich.de.

Contactpersonen