Nieuws
20.02.2024

Frustrerende onderhandelingspogingen na ontvangst van een "Abmahnung"

We krijgen momenteel regelmatig meldingen van Nederlandse ondernemers die geconfronteerd worden met waarschuwingsbrieven, ook wel "Abmahnung" genoemd. Waarom? Omdat ze - zoals gebruikelijk in Nederland - op zoek waren naar een eenvoudige, kostenefficiënte oplossing en tot hun verbazing tegen (vermeende) Duitse obstakels aanliepen.

De juridische struikelblokken

Wat deze zaken gemeen hebben, is dat de ondernemers aanvankelijk zelf actie ondernamen ("niet kletsen maar doen"). De situatie bij ontvangst van de waarschuwingsbrief verschilde sterk: sommige bedrijven probeerden de vorderingen te weerleggen, anderen hadden al een onthoudingsverklaring ondertekend (advies: zoek altijd eerst juridisch advies in), terwijl weer anderen al betalingen hadden gedaan.

In alle gevallen ervoeren de Nederlandse bedrijven echter een gebrek aan inhoudelijke reactie op hun bezwaren en onderhandelingspogingen. De advocaat die volgens de brieven de zaak behandelde, was telefonisch onbereikbaar. Schriftelijke opmerkingen leidden tot standaardbrieven (mogelijk gegenereerd door AI?) die de beschuldigingen herhaalden met een steeds strengere toon, zonder in te gaan op de argumenten en voorgestelde oplossingen van onze cliënten.

In plaats daarvan werd benadrukt dat advocaten in Duitsland kostbaar zijn en dat de kosten voor juridisch advies niet opwegen tegen de geclaimde bedragen. Vanwege de hoge waarde van het geschil (de basis voor de berekening van wettelijke advocatenkosten en gerechtskosten) en het principe dat de verliezende partij de kosten draagt, dreigde verdere schade. De enige manier om dit te voorkomen, was door onmiddellijk aan alle vorderingen te voldoen.

Dus - wat te doen?

Allereerst, haal diep adem en raadpleeg binnen de gestelde termijn een (Duitse) advocaat. In de meeste gevallen is het inschakelen van een (Duitse) advocaat de moeite waard. Hoewel het geld kost, voorkomt het vaak verdere problemen en bespaart het geld. Claims worden zorgvuldig gecontroleerd en geminimaliseerd, risico's worden gedetailleerd toegelicht, en aansprakelijkheidsvallen worden geïdentificeerd om ze in de toekomst te vermijden. Op deze manier blijken de vermeende Duitse obstakels vaak niet meer dan gebakken lucht.

Bespaar kostbare tijd en geld door vroegtijdig juridisch advies in te winnen en neem contact op met Dr. Marisa Michels, Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz, michels@alpmann-froehlich.de, +49 – 2521 – 1338934.

Contactpersoon