Nieuws
21.11.2023

Duitse wetgeving: verbetering van informatie voor commanditaire vennoten van een commanditaire vennootschap - de Kommanditgesellschaft (KG)

Vanaf 1 januari 2024 wordt de Duitse wet Modernisering van het Ondernemingsrecht (MoPeG = Gesetz zur Modernierung des Personengesellschaftsrechts) van kracht. In deze update heeft de Duitse overheid ook gekeken naar hoe ze de toegang tot informatie en het recht op inlichtingen voor de commanditair vennoot binnen de Kommanditgesellschaft (KG) kunnen verbeteren.

Wat houdt dit specifiek in voor de commanditaire vennoot?

Tot nu toe kon je als commanditaire vennoot in de Duitse KG alleen specifieke informatie opvragen, zoals een kopie van de jaarrekening en de bijbehorende documenten. Met de nieuwe wet wordt er nu een algemeen recht op informatie ingevoerd. Dit betekent dat je als commanditaire vennoot in de toekomst ook informatie kunt vragen over algemene zaken, vooral als je denkt dat er sprake is van oneerlijk zakendoen.

Deze aanpassing maakt het voor de commanditaire vennoot veel makkelijker om aan de benodigde informatie te komen. Ook zijn er minder kansen op juridische conflicten over wat wel of niet een goede reden is om informatie op te vragen. Belangrijk om te weten is dat dit recht op informatie niet meer beperkt kan worden door afspraken in het vennootschapscontract (artikel 166 lid 2 Duits handelswetboek nieuwe versie).

Als met name oudere statuten in dit opzicht restrictievere bepalingen bevatten, dreigen de overeenkomstige clausules vaak vanaf 2024 ongeldig te worden. Omgekeerd zal in de toekomst ook een royalere structurering van informatie- en openbaarmakingsrechten mogelijk zijn.

Voor verdergaande vragen kunt u contact opnemen met Manfred Richter, manfred.richter@alpmann-froehlich.de; Thomas Dillmann, dillmann@alpmann-froehlich.de en Nicki Welchering, welchering@alpmann-froehlich.de.

Contactpersonen