Nieuws
14.04.2023

Vastgoed in Duitsland - Actuele ontwikkelingen

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn de maatregelen ter voorkoming van witwassen in Duitsland sinds 1 april 2023 aangescherpt. Dit heeft ook gevolgen voor Nederlandse beleggers die vastgoed in Duitsland willen kopen of verkopen. Er zijn twee wezenlijke wijzigingen:

Verbod op contante betalingen bij vastgoedtransacties in Duitsland

Er geldt een verbod op contante betalingen bij vastgoedtransacties in Duitsland, zowel bij asset als bij share deals. Partijen moeten aan de (Duitse) notaris een bewijs overleggen dat de koopprijs voor vastgoed in Duitsland niet contant is betaald. Anders kan de notaris geen verzoek indienen bij het Duitse grondboek (Grundbuch) om het eigendom naar de koper over te schrijven.

Uitgebreide meldingsplicht van buitenlandse vennootschappen aan het „Transparenzregister (UBO-register)“

Er geldt een uitgebreide meldingsplicht voor buitenlandse vennootschappen bij het "Transparenzregister (UBO-register)" wanneer zij een grondstuk in Duitsland willen kopen of verkopen. Het is echter voldoende als de buitenlandse vennootschap bij een vergelijkbaar register in het buitenland geregistreerd is. Als een Nederlandse BV in het Nederlandse UBO-register staat ingeschreven, is dat voldoende.

Als hier niet aan wordt voldaan, kan een Nederlandse vennootschap vanaf 1 april 2023 geen vastgoed meer kopen of verkopen in Duitsland. Bovendien is het voor de Duitse notaris verboden om deel te nemen aan vastgoedtransacties als deze registratie ontbreekt.

Vragen over vastgoedtransacties in Duitsland? Dan neem gerust contact op met Thomas Dillmann of Manfred Richter.

Contactpersonen