Nieuws
29.04.2021

Infectie bescherming en Corona Arbeid en Gezondheid Verordening - herladen

Sinds 23 april 2021 is de "federale noodrem" van kracht als gevolg van een wijziging van de wet ter bescherming tegen infecties. Als de incidentie de drempel van 100 overschrijdt, treden automatisch strenge maatregelen in werking: Het gaat met name om verregaande contactverboden, nachtelijke uitgaansverboden en sluitingen van winkels, restaurants en andere diensten.

Bovendien bevat de wet ter bescherming tegen infecties nu de verplichting, die reeds voor werkgevers geldt, om kantoren aan huis aan te bieden indien er geen dwingende operationele redenen zijn die zich daartegen verzetten. Een nieuwe toevoeging is de verplichting voor werknemers om het aanbod van de werkgever van een kantoor aan huis te aanvaarden. Zij kunnen echter weigeren als zij daar een reden voor hebben. De wetgever denkt hierbij bijvoorbeeld aan krappe ruimtes, inmenging van derden of onvoldoende technische uitrusting. Het wordt geacht te volstaan als werknemers alleen naar deze redenen verwijzen. De werkgever hoeft dit niet te controleren.

Werkgevers moeten hun werknemers echter ten minste tweemaal per week coronatests aanbieden. Indien hiervoor bekwaam of opgeleid personeel wordt ingezet, kunnen zij hun werknemers zelfs een certificaat van het testresultaat overhandigen - en zo een meerwaarde creëren als aantrekkelijke werkgever en de bereidheid om te testen vergroten.

Net als voorheen krijgen ondernemingen geen directe boetes opgelegd als zij geen tests of kantoren aan huis aanbieden. Niettemin bevelen wij gereglementeerde voorwaarden aan: een teststrategie en, met name, het sluiten van een overeenkomst inzake thuiswerk/mobiel werken. Dan weet iedereen wat hij van elkaar kan verwachten. Wij zijn blij u daarbij te kunnen helpen.