Nieuws
22.04.2020

De werking van de notariskantoren in Emsdetten, Münster en Rheine wordt ongewijzigd voortgezet

Geachte cliënten en bezoekers van onze notariskantoren,

Ondanks de huidige ontwikkeling van het coronavirus (COVID-19) gaat de werking van onze notariskantoren in Emsdetten, Münster en Rheine onveranderd door. Tijdens de normale kantooruren zijn wij voor u beschikbaar zoals voorheen; wij bieden u echter graag de mogelijkheid om telefonisch afspraken te maken voor vergaderingen in plaats van in ons kantoor.

Bovendien kunnen notarisverklaringen in individuele gevallen ook worden uitgevoerd op zodanige wijze dat u bij de notariële akte wordt vertegenwoordigd door een gevolmachtigde zonder volmacht en u vervolgens de namens u afgelegde verklaringen bij een plaatselijke notaris goedkeurt.

Indien mogelijk mogen alleen de bij de notarisatie betrokken partijen aan de notarisatieprocedure deelnemen. Gelieve geen familieleden, vrienden, kinderen, enz. mee te brengen naar de notariële akte.

Indien u in slechte gezondheid verkeert, verkouden bent of griep heeft, wordt u verzocht de notariële akte niet persoonlijk bij te wonen. U kunt eerst een schriftelijke volmacht afgeven en die later bevestigen als u weer beter bent, of u kunt toestemming geven voor de notariële akte. Als u hier vragen heeft, zullen wij u graag helpen.

Begrijp alstublieft dat we nu ook afspraken moeten verzetten. Wij zullen erop toezien dat de afsprakenkalender zo wordt opgesteld dat zo weinig mogelijk cliënten elkaar in het kantoor ontmoeten en dat wachttijden volledig worden weggewerkt. Onze medewerkers zullen telefonisch contact met u opnemen. Als u er vóór de notariële akte achter komt dat er nog onbeantwoorde vragen zijn over de notariële akte, verzoeken wij u deze vooraf op te helderen, anders komen wij in conflict met de planning.

Wij verrichten notarisaties in ruimten die door hun omvang het mogelijk maken de vereiste minimumafstanden tussen de aanwezige personen in acht te nemen.

De procedures bij de autoriteiten zijn in sommige gevallen vertraagd. Helaas hebben we geen mogelijkheid om de procedures bij de autoriteiten te versnellen.

Wij vragen u allen om begrip te hebben voor elkaar. Wij streven ernaar u onze diensten op de best mogelijke manier te blijven aanbieden. Wij staan allen voor een enorme uitdaging en moeten voorzichtig en verantwoordelijk blijven.

Blijf gezond.