Nieuws
14.03.2023

Waarom überhaupt een merk aanvragen?

Veel cliënten vragen waarom zij überhaupt een aanvraag voor een merk moeten indienen. Merkbescherming is inderdaad niet verplicht voor het aanbieden van waren en diensten. Bovendien levert het gebruik van een teken in het economisch verkeer meestal een door het merkenrecht beschermde handelsnaam (Unternehmenskennzeichen) op die in Duitsland niet registreert moet worden.

MAAR:

De naam en de merken van een onderneming maken deel uit van de bedrijfsidentiteit. Zij wekken vertrouwen bij het publiek en worden beschouwd als een indicatie van de kwaliteit van de hieronder aangeboden waren en diensten. Zij beschermen de goede reputatie die het bedrijf met grote investeringen en veel tijd heeft opgebouwd.

In Duitsland bestaat er echter - net zoals in vele andere landen - geen recht van voorgebruik. Het kan dus gebeuren dat een derde het teken als merk aanvraagt en de „eigenaar” verbiedt zijn eigen teken te gebruiken! In dergelijke gevallen kan men proberen de merkaanvraag van de derde nietig te laten verklaren op grond van vermeende kwade trouw bij de aanvraag. De drempels hiervoor zijn echter hoog en de bewijslast ligt bij de partij die het verzoek indient.

En ja: het is juist dat er door het enkele gebruik van een teken in het economisch verkeer als naam, naam van het bedrijf of van een vennootschap vaak een handelsnaam (Unternehmenskennzeichen) ontstaat. De partij die zich hierop wil beroepen, moet echter regelmatig zowel het bestaan als de draagwijdte en de anciënniteit ervan bewijzen. Het bestaan hangt ook af van de vraag of het teken überhaupt onderscheidend vermogen heeft. Dit is juist niet het geval bij beschrijvende tekens omdat deze niet geschikt zijn om naar een specifieke onderneming te verwijzen.

De geografische reikwijdte van de bescherming hangt af van de feitelijke bedrijfsactiviteit. Een bedrijf dat alleen regionaal actief is, zoals een kapper of een restaurant, kan regelmatig niet rekenen op een nationale bescherming.

De anciënniteit, de zogenaamde prioriteit, is van belang bij een eventuele botsing met identieke of soortgelijke handelstekens of merken van een derde. Wie er het eerst was, wint.

De rechten die voortvloeien uit een bedrijfsmerk zijn beperkt ten opzichte van de rechten die voortvloeien uit een merk. Ook is een bedrijfsmerk, in tegenstelling tot een merk, in beginsel niet zonder het bedrijf overdraagbaar. Veilige, betrouwbare investeringsbescherming ziet er dus anders uit!

Als men plotseling het eigen merk niet meer mag gebruiken en eventueel de naam van de onderneming moet wijzigen, komt dit neer op een onvrijwillige nieuwe start. Een dergelijke wijziging leidt bijna altijd tot onherstelbare schade.

Bescherm wat misschien wel het belangrijkste bezit van uw bedrijf is en registreer merken in alle voor uw bedrijf relevante markten! Wij beheren momenteel merken voor onze klanten in 157 landen over de hele wereld. Graag verzorgen wij ook de wereldwijde merkregistratie van uw bedrijf!

Heeft u vragen omtrent dit thema, neem dan contact op met Dr. Marisa Michels, Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz, michels@alpmann-froehlich.de, +49 – 2521 – 1338934.

Contactpersoon