Nieuws
02.05.2023

Incasso in Duitsland - Wat te doen bij een openstaande vordering?

Als u een vordering in Duitsland heeft dan dient u deze in Duitsland te dagvaarden c.q. u beschikt reeds over een executoriale titel en dient deze in Duitsland ten uitvoer te leggen.

Dagvaarding in Duitsland kan op twee wijzen geschieden:

l. Procederen in Duitsland

U kunt een "Mahnbescheid" (betalingsbevel) aanvragen. Komt de wederpartij niet binnen twee weken na betekening hiertegen in verzet dan kan een "Vollstreckungsbescheid" (dwangbevel) worden verzocht. Hierbij is sprake van een executoriale titel waarmee opdracht aan de deurwaarder kan worden verstrekt tot tenuitvoerlegging. Via deze weg is het mogelijk om binnen drie à vijf maanden over een executoriale titel te beschikken. De hieraan verbonden kosten die de debiteur moet dragen zijn het griffierecht alsmede het advocaatkostentarief x 1,5. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de hoogte van de vordering. Bijvoorbeeld bedraagt bij een vordering van € 1.500,00 het griffierecht € 65,00 en het advocaatkostentarief ca. € 125,00 excl. BTW. Bij een belang van € 5.000,00 is het griffierecht € 121 en het advocaatkostentarief € 325,00.

Komt de wederpartij tegen het betalingsbevel in verzet of wordt van begin af aan voor de gewone gerechtsprocedure gekozen dan zal de duur van de procedure minimaal vier maanden bedragen. Indien de wederpartij verweer voert, kan de procedure langer duren. De betalingsbevelprocedure verdient de voorkeur indien niet te verwachten is dat de wederpartij verweer voert. Is met een verweer van de wederpartij te rekenen dan is de gewone procedure aan te bevelen.

De kosten van de gewone procedure die de debiteur bedragen drie keer het griffierecht alsmede een advocaatkostentarief tussen x 2 en 5, afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden. Kosten in een eventueel voorafgaande betalingsbevelprocedure worden in mindering gebracht.

ll. Verlof tot tenuitvoerleqqinq

Bij het verkrijgen van een verlof tot tenuitvoerlegging voor een reeds in Nederland gewezen titel ontstaat één advocaatkostentarief.

Bij de executie is voor elke maatregel een advocaatkostentarief x 3/10 alsmede de deurwaarderskosten verschuldigd. Anders dan in Nederland worden in Duitsland niet alle executiemaatregelen door de deurwaarder genomen. Bijvoorbeeld is voor derdenbeslag het kantongerecht bevoegd.

III. Uittreksels reqisters

De kosten voor uittreksels uit het bevolkings- c.q. handelsregister bedragen ca. € 10,00 t/m € 30,00.

IV. Kosten

De in de procedure ontstane kosten zijn nagenoeg volledig door de schuldenaar te voldoen. De in het kader van het verkrijgen van het verlof tot tenuitvoerlegging alsmede de executie ontstane kosten zijn volledig door de schuldenaar te voldoen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Thomas Dillmann, dillmann@alpmann-froehlich.de

Contactpersoon