Nieuws
09.12.2021

Bedrijfspensioenregelingen: Is stilte goud waard?

Hoe welsprekend - en ongepland duur - zwijgen kan zijn wanneer daarentegen concrete feiten het voorwerp van een regeling zijn, blijkt met name uit geschillen over bedrijfspensioenregelingen. Huidige zaak: Volgens een pensioenregeling moest een weduwenpensioen worden geannuleerd indien "het huwelijk op het tijdstip van het overlijden van de kandidaat was ontbonden" of indien het huwelijk "pas na de ingangsdatum van de uitkering van het ouderdomspensioen werd gesloten". De werkgever heeft voor het Bundesarbeitsgericht tevergeefs betoogd dat een weduwenpensioen ook is uitgesloten wanneer een huwelijk is aangegaan nadat de werknemer de dienstbetrekking voortijdig had beëindigd, maar vóór de ingangsdatum van de ouderdomspensioenuitkeringen. - Of zwijgen goud is, blijft dus een kwestie van perspectief. Controleer daarom regelmatig de verbintenissteksten!