Nieuws
29.01.2021

De nieuwe Corona Arbeid en Gezondheid Verordening

De nieuwe verordening inzake gezondheid en veiligheid op het werk van Corona is op 27 januari 2021 in werking getreden. De verordening geldt in eerste instantie voor een beperkte periode tot 15.03.2021. Het zwaartepunt van de nieuwe verordening ligt bij de verplichting om werk in de thuiswerkplek mogelijk te maken. Hiertoe moeten werkgevers met hun werknemers contractuele afspraken maken over thuiswerken. Dit schept echter geen recht op een kantoor aan huis. De verordening biedt de werknemers uitdrukkelijk niet de mogelijkheid om het kantoor van herkomst voor de rechter te dagen. In plaats daarvan kunnen zij zich alleen wenden tot de arbo-instanties en de ongevallenverzekeringsinstellingen, die toezien op de naleving van de nieuwe voorschriften. Het valt echter nog te bezien of hiervoor daadwerkelijk capaciteiten beschikbaar zijn en of werknemers tijdens hun huidige dienstverband deze weg zullen bewandelen. In ieder geval kunnen werkgevers de nieuwe Arbo-verordening aangrijpen om voor het eerst het werk in het thuiskantoor te reguleren of om reeds bestaande bedrijfsregelingen kritisch tegen het licht te houden. Wij zullen u daarbij graag helpen!