Nieuws
25.05.2021

Bedrijfspensioenregeling - veranderlijk ondanks langetermijnverplichting

Pensioenbeloften aan werknemers zijn een zaak van lange adem - vooral in veranderende tijden, maar niemand wil beloven wat hij in feite niet kan waarmaken. Werkgevers hoeven niet noodzakelijkerwijs een "eeuwige belofte" te doen, maar kunnen met hun tijd meegaan:

Ondernemingsovereenkomsten inzake bedrijfspensioenregelingen kunnen slechts gedeeltelijk worden opgezegd, en deeltijdafwijkingen zijn toegestaan, zoals het Bundesarbeitsgericht onlangs heeft geoordeeld (3 ABR 44/19, 3 AZR 24/20). Een beëindiging kan dus bijvoorbeeld de toekomstige groei van de vorderingen opnieuw modelleren, althans binnen grenzen, zolang aan de vereisten van de rechtspraak wordt voldaan.