Nieuws
19.01.2023

Duitsland: Het nieuwe StrompreisbremsenG/Erdgas-WärmepreisbremsenG en de gevolgen voor het arbeidsrecht

Eind vorig jaar zijn het Erdgas-Wärme- en het Strompreisbremsengesetz in Duitsland aangenomen

Eindverbruikers – dus ook bedrijven – kunnen aanspraak maken op forse steunbedragen. Vanaf een subsidie van 2 miljoen euro moet echter een bewijs voor het behoud van werkgelegenheid worden overgelegd (§ 29 EWPBG, § 37 StromPBG). Ook geldt een dividend- en bonusverbod (§ 29a EWPBG, § 37a StromPBG). Afhankelijk van het bedrag van de aangevraagde subsidie moeten vanaf 2 miljoen euro bewijzen en verklaringen aan de autoriteiten worden overgelegd.

Hierbij gaat het niet om het behoud van concrete banen, maar om het veiligstellen van een personeelsbestand van 90 %. Om in aanmerking te komen voor een aanzienlijke subsidie, moet u aan de gestelde eisen voldoen. Indien er toch banen worden geschrapt, kan dit betekenen dat de subsidie moet worden terugbetaald.

Als bewijs verlangt de wetgever ofwel een collectieve overeenkomst of een bedrijfsakkoord, ofwel een verklaring waarom dit niet is gelukt, samen met een vrijwillige verbintenis tot het behoud van werkgelegenheid. De autoriteit moet het bewijs uiterlijk 15 juli 2023 ontvangen.

  • Bedrijven die geen bewijs overleggen, kunnen maximaal 2 miljoen euro aan subsidie aanvragen. Indien bedrijven tot juli hogere subsidies hebben ontvangen, maar geen bewijs hebben overgelegd, moeten zij de bedragen boven 2 miljoen euro terugbetalen wanneer de autoriteiten deze terugvorderen (§ 29, lid 4, derde en vierde zin). De autoriteit heeft geen beoordelingsvrijheid.
  • Voor bedrijven die op grond van deze wetten aanspraak willen maken op subsidies van meer dan 25 miljoen euro, geldt een gespreid verbod op bonussen voor bestuurders en toezichthouders en moeten de verklaringen uiterlijk 31 maart 2023 bij de autoriteit worden ingediend.

Werkgevers moeten dus op tijd voorbereidingen treffen, indien zij een subsidie willen aanvragen. Energie-intensieve bedrijven die veel steun nodig hebben, moeten met hun bedrijfsleiders zo snel mogelijk nagaan of de overeenkomsten moeten worden aangepast.

Wij kunnen de overeenkomsten graag voor u toetsen en u adviseren, zodat u aan alle eisen voldoet.

Heeft u vragen over dit thema, neem dan contact op met Katharina Neuroth, Rechtsanwältin/ Fachanwältin für Arbeitsrecht, neuroth@alpmann-froehlich.de.

Autorin