Nieuws
26.06.2023

Belangrijke verplichting van Nederlandse kopers volgens het Duitse handelsrecht

Als u als ondernemer handelt en goederen koopt, is het van essentieel belang dat u na de levering de goederen direct controleert. Mocht er een gebrek aan het licht komen, dan dient u de verkoper onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen. Deze verplichting is vastgelegd in § 377 HGB (Duits Burgerlijk Handelswetboek).

Deze verplichting wordt ook wel de commerciële onderzoeks- en meldingsplicht voor gebreken genoemd. Het is van groot belang dat u deze plicht naleeft.

Indien u nalatig bent in het melden van gebreken en daarmee niet voldoet aan uw klachtplicht, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd. Uitzondering hierop is wanneer er sprake is van een verborgen gebrek dat niet waarneembaar was tijdens de inspectie. In een dergelijk geval dient u de melding onmiddellijk na ontdekking te doen. Doet u dit niet, dan worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd (conform § 377 HGB, Duits Burgerlijk Handelswetboek). Het Weens Koopverdrag kent overigens een vergelijkbare regeling in artikel 38 en 39 CISG. Dit probleem komt regelmatig voor in zowel het nationale als internationale handelsrecht en bij grensoverschrijdende bouwprojecten (bijvoorbeeld bij de inkoop van bouwmaterialen).

Het negeren van deze verplichting kan leiden tot het verlies van aanspraken, zoals het recht op schadevergoeding, als gevolg van gebreken in de geleverde goederen door de verkoper. Dit kan dus ernstige gevolgen hebben voor u als koper!

Alle Nederlandse handelaren en Nederlandse bouwondernemers die goederen kopen van Duitse leveranciers dienen zich strikt te houden aan de onderzoeks- en meldingsplicht voor gebreken.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Thomas Dillmann, Rechtsanwalt en Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht, dillmann@alpmann-froehlich.de, Theresia Neuhöfer, Rechtsanwältin, neuhoefer@alpmann-froehlich.de of Clara olde Heuvel, Rechtsanwältin, oldeheuvel@alpmann-froehlich.de

Contactpersonen