Nieuws
06.04.2022

Gegevensbescherming - moet in acht worden genomen, met name in geval van beëindiging wegens ziekte

Ontslagen wegens ziekte mogen alleen worden gegeven na een goede uitvoering van het arbeidsintegratiemanagement. De werkgever hoeft zich in een ontslagbeschermingszaak namelijk alleen uit te spreken over voorstellen voor andere arbeidsmogelijkheden voor de werknemer, voor zover de werknemer daar reeds vóór het ontslag om had verzocht. Indien de uitnodiging voor het gesprek over de integratie op de werkplek echter niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, maakt dit zelfs een veelbelovende beëindiging onmogelijk. Fouten en ook inbreuken op de gegevensbescherming zijn voor rekening van de werkgever en maken de opzegging ongeldig - volgens de huidige uitspraak van de LAG Baden-Württemberg. De werknemer moet daarom worden geïnformeerd over het gebruik van zijn of haar gezondheidsgegevens, bv. wie welke informatie krijgt en waarom. Als een uitnodiging niet aan deze eisen voldoet, moet uit voorzorg een nieuwe uitnodiging worden verstuurd - wij helpen u daar graag bij!