Nieuws
06.05.2023

Verplichtingen voor Duitstalige online-verkoopplatformen en nieuwe verplichting opzeggingsbutton duurovereenkomsten

Sinds 01-07-2022 gelden algemene informatieplichten voor online-verkoopplatformen (bijv. ebay of Amazon Marketplace) die op de Duitse markt actief zijn, zie § 312l BGB (Duits Burgerlijk wetboek).

Belangrijk is dat de ondernemer met een online-verkoopplatform die zich tot consumenten richt, de volgende informatie op transparante wijze moet vermelden.

  • Ranking informatie (ranking: het uitlichten van de aanbiedingen van ondernemers op het platform of de volgorde waarin zoekresultaten worden gepresenteerd die uiteindelijk invloed op de beslissing van de consument kunnen hebben om goederen te kopen): consumenten moeten worden geïnformeerd over de belangrijkste parameters die worden gebruikt om de rangschikking en de weging ervan te bepalen in vergelijking met andere parameters (parameters zijn bijvoorbeeld de evaluatie van de aanbieder, het aantal verkopen of zelfs de betaling van een commissie door de aanbieder aan de exploitant voor een betere plaatsing van zijn aanbod in de zoekresultaten).
  • Online-verkoopplatformen die niet alleen de aanbiedingen vermelden, maar ook een vergelijking van de aanbiedingen mogelijk maken zijn verplicht de consument te informeren welke aanbieders werden meegenomen in de vergelijking (zogenaamde positieve lijst van aanbieders). De consument moet kunnen beoordelen hoe representatief de vergelijking is.
  • Indien er economische banden bestaan tussen de exploitant van het online-verkoopplatform en de aanbieder (bijvoorbeeld concernrelatie) moet de exploitant van het online-verkoopplatform dit vermelden.
  • De exploitant van een online-verkoopplatform informeert de consument of de aanbieder van de goederen, diensten of digitale inhoud heeft verklaard dat de aanbieder van de goederen, diensten of digitale inhoud ondernemer is.
  • De exploitant van een onlineverkoopplatform dient de consument te informeren indien de aanbieder van de goederen, diensten of digitale inhoud geen ondernemer is en bijgevolg de wettelijke regelingen ter bescherming van de consument niet van toepassing zijn.
  • Prijsinformatie over ticketmarkt: een consument die bij een derde aanbieder op een online-verkoopplatform een ticket wil kopen, dient door de exploitant van de onlineverkoopplatform te worden geïnformeerd over de prijzen van de organisator, d.w.z. vooral over hoeveel de ticket bij de organisator zou kosten.

Komt de exploitant van een online-verkoopplatform deze verplichtingen niet na, kunnen geldboetes worden opgelegd (zie art. 246 e § 2 Abs. 2 EGBGB).

Ook moet de klant bij duurovereenkomsten die online voor onbepaalde tijd zijn afgesloten de mogelijkheid hebben om de overeenkomst online via een opzeggingsbutton te beëindigen (§ 312k Duits burgerlijk wetboek).

Deze button is min of meer het spiegelbeeld van de zogenaamde bestelknop volgens § 312j, lid 3 BGB. Als de consument met slechts een paar muisklikken online een overeenkomst kan afsluiten, dan moet het andersom ook met een enkele muisklik mogelijk zijn om de overeenkomst weer even makkelijk en snel te beëindigen. Dit is niet altijd in het belang van de webwinkelier. Daarom heeft de Duitse wetgever besloten dat deze mogelijkheid ter bescherming van consumenten in de praktijk dient te worden omgezet.

Heeft u vragen over e-commerce in Duitsland, neem dan contact op met Thomas Dillmann, Rechtsanwalt, dillmann@alpmann-froehlich.de.

Contactpersoon