Nieuws
19.03.2024

"Hotel365" kan niet als merk worden beschermd

Het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie heeft de inschrijving van het EU-merk "Hotel365" geweigerd. Het Bureau baseerde haar beslissing op de beschrijvende aard van de naam en het gebrek aan onderscheidend vermogen.

De naam was ingediend voor verschillende softwareproducten (klasse 9). Het Bureau was van mening dat de beoogde consumenten de naam zouden opvatten als informatief met betrekking tot het feit dat het product in kwestie speciale software voor hotels zijn die 365 dagen per jaar gebruikt kan worden.

In dit opzicht is de naam beschrijvend voor de aard en de bestemming van het product. Daarom is het ook niet geschikt om de wezenlijke functie van het merk te vervullen, namelijk het product en diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen.

De beslissing van 18 januari 2024, waartegen de aanvrager nog beroep kan aantekenen, kunt u op de website van de EUIPO vinden. Klik hier

Merkaanvragen worden herhaaldelijk afgewezen vanwege bestaande weigeringsgronden. Wilt u weten of uw naam in aanmerking komt voor bescherming? Neem contact met ons op voor een professionele beoordeling die rekening houdt met de huidige jurisprudentie en de officiële praktijk en bespaar uzelf de kosten van een langdurig geschil over de inschrijfbaarheid van uw merk!

Heeft u vragen omtrent dit onderwerp, neem dan contact op met Dr. Marisa Michels, Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz, ip@alpmann-froehlich.de

Contactpersoon