Nieuws
23.02.2022

Weigering om mond-neus bedekking te dragen rechtvaardigt onbetaald verlof

In tijden van pandemie valt het bevel om bij het betreden van de arbeidsplaats een mond-neusbedekking te dragen in beginsel onder het richtingsrecht van de werkgever. Indien de werknemer weigert een masker te dragen en de werkgever hem daarom vrijstelt van arbeid, verliest de werknemer zijn recht op loon.

Dit was de beslissing van het Landesarbeitsgericht Hamburg (7 Sa 23/21) in de zaak van een bankbediende, werkzaam in de adviesdienst voor cliënten van een financiële instelling. Hoewel de werknemer een medisch attest had overgelegd waaruit bleek dat hij wegens een elementaire ziekte niet in staat was een masker te gebruiken, prevaleerde het belang van de werkgever om de emissie van aërosolen zoveel mogelijk te voorkomen.

Naar het oordeel van de rechter kon evenmin een overplaatsing als minder strenge maatregel worden verlangd: De beslissing hierover was alleen aan de werkgever. Anders zou de werknemer zelf de inhoud van de arbeidsprestatie kunnen bepalen.

Maar let op: als er vacatures zijn die de werknemer in staat stellen te werken zonder een masker te dragen, kan de werkgever verplicht worden een schadevergoeding te betalen als hij de werknemer niet zo'n functie toewijst. Een nauwkeurige afweging is dus altijd in elk afzonderlijk geval noodzakelijk.