Nieuws
16.03.2021

Update: Corona Arbeids- en veiligheidsverordening

De Corona-verordening inzake gezondheid en veiligheid op het werk, die oorspronkelijk beperkt was tot 15.03.2021, zal worden verlengd tot 30 april 2021. In het licht van de pandemie moeten de contacten op de werkplek verder worden beperkt. De vorige bepalingen van de verordening zullen dus grotendeels ongewijzigd van kracht blijven. Daarnaast wil het BMAS de verordening op hoofdlijnen verduidelijken en heeft het op 10 maart 2021 een wetsontwerp ingediend: Volgens dit artikel moeten de werkgevers in de toekomst risicobeoordelingen uitvoeren, met name rekening houdend met de regel inzake gezondheid en veiligheid op het werk voor SARS-CoV-2, die ook onlangs is herzien. Uiterlijk op basis van deze risico-evaluatie moet een bedrijfshygiëneconcept worden opgesteld, dat de werkgever aan de werknemers ter beschikking moet stellen. Werkgevers blijven verplicht om aan te bieden kantoorwerk of vergelijkbare werkzaamheden in een thuiskantoor te verrichten. Een wettelijk afdwingbaar recht van werknemers om thuis te werken is echter nog steeds niet vastgesteld.