Nieuws
10.07.2024

Opzegging Duits Bouwcontract. Wat gebeurt er als de aannemer het bouwcontract beëindigt?

In het Duitse bouwrecht is de opzegging van een bouwcontract door de aannemer niet zo eenvoudig als bij de opdrachtgever. Waar een opdrachtgever altijd het recht heeft om een bouwcontract op te zeggen, zijn de mogelijkheden voor de aannemer beperkt en alleen mogelijk op grond van dwingende redenen.

Opzegging van een Bouwcontract door de Aannemer

Een aannemer kan een bouwcontract alleen opzeggen als er dwingende redenen zijn die een voortzetting van het contract onredelijk maken. Dit wordt bepaald door de omstandigheden en belangen van beide partijen zorgvuldig af te wegen.

Redenen voor Opzegging

 1. Medewerking opdrachtgever
  • Als de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, zoals het tijdig leveren van plannen of vergunningen, kan de aannemer na een redelijke termijnstelling het contract opzeggen.
 2. Wanbetaling door de opdrachtgever
  • Bij voortdurende wanbetaling of ongeoorloofde inhoudingen door de opdrachtgever kan de aannemer, na herinnering en een respijtperiode, het contract beëindigen.
 3. Bouwonderbreking van meer dan 3 maanden
  • Zowel de aannemer als de opdrachtgever hebben het recht om het contract te beëindigen als een bouwonderbreking langer dan drie maanden duurt. Dit is bevestigd door de Duitse Hoge Raad (Bundesgerichtshof).
 4. Weigering van zekerheid door de opdrachtgever
  • Als de opdrachtgever de vereiste zekerheid niet verstrekt, kan de aannemer het contract alleen opzeggen conform § 650 h BGB.
 5. Strafbaar feit door de opdrachtgever
  • Bij bedrog of belediging door de opdrachtgever kan de aannemer het contract opzeggen
 6. Niet reageren op bezwaren van de aannemer
  • Als de opdrachtgever niet reageert op terechte bezwaren van de aannemer over uitvoeringsinstructies, kan de aannemer het contract opzeggen.

Samenvatting

Voor de aannemer is het vaak niet eenvoudig om een bouwcontract rechtsgeldig op te zeggen volgens het Duitse bouwrecht. Dwingende redenen en zorgvuldige procedures zijn vereist om een project vóór oplevering te kunnen stoppen.

Heeft u vragen over Duits bouwrecht of wilt u meer weten over het opstellen van Duitse bouwcontracten neem dan contact op met Thomas Dillmann, Rechtsanwalt en Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht (gespecialiseerd advocaat voor Duits bouw- en architectenrecht), dillmann@alpmann-froehlich.de

Contactpersoon