Nieuws
29.01.2024

Laat de terugvordering van uw coronahulp controleren

Heeft u tijdens de coronacrisis overbruggingsgeld (“Überbrückungshilfe”) ontvangen? Dan moest u de eindafrekening uiterlijk indienen vóór 31 oktober 2023. Na controle van deze afrekening vorderen autoriteiten in vele gevallen een deel van de uitgekeerde overbruggingssteun met een aanmaning terug.

Het kan verstandig zijn om niet direct te reageren op een terugvordering. Laat tijdig de rechtmatigheid van de terugvordering controleren en dien indien nodig eerst een klacht of bezwaarschrift in. De terugbetalingsverplichting wordt dan uitgesteld tijdens de procedure. De klacht of bezwaarschrift moet binnen een maand na ontvangst van het definitieve terugvorderingsbericht door de controlerende derde partij, zoals bijvoorbeeld uw Duitse belastingadviseur, ingediend worden..

Uit ervaring blijkt dat veel terugvorderingsberichten onrechtmatig zijn. Het Oberverwaltungsgericht OVG van Noordrijn Westfalen heeft in maart 2023 geoordeeld dat voorwaarden voor coronahulp gebaseerd zijn op richtlijnen bij de oorspronkelijke goedkeuring. Wijzigingen nadien, zoals in richtsnoeren en FAQ's, vormen geen basis voor terugvordering, ondanks soms anders gehanteerd door autoriteiten.

Andere geschillen moeten nog door de rechter worden opgehelderd, zoals de vraag wanneer er sprake is van een groep bedrijven die slechts één gezamenlijke aanvraag mochten indienen.

Het kan daarom lonen om de laatste afrekening of terugbetalingsverklaring op mogelijke fouten te controleren om onnodige terugbetalingen te voorkomen.

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig omtrent het overbruggingsgeld wat u tijdens de coronacrises heeft ontvangen, neem dan contact op met Laura Markink, Rechtsanwältin, markink@alpmann-froehlich.de

Contactpersoon