17.02.2023

Online shopping - Waar moet je rekening mee houden?

De e-commerce markten in Duitsland en Nederland verschillen fundamenteel. Duitse consumenten kopen het liefst bij een Duitse webshop. Het is niet voldoende uw website slechts van het Nederlands naar het Duits te vertalen. Dat kan grote problemen tot gevolg hebben.

Nederlandse webwinkeliers moeten ook rekening houden met een aantal juridische verschillen. Dat dient vooraf goed te worden voorbereid.

Impressum
Het Duitse recht kent anders dan het Nederlandse recht een “Impressum” (colofon). Volgens het Duitse recht (art. 5 Telemediengesetz) moet een (zakelijke) website in de Duitse taal, die op klanten in Duitsland is gericht informatie bevatten over adres, telefoonnummer of e-mailadres, kvk-nummer, belastingnummer en andere informatie afhankelijk van het type onderneming. Deze verplichting geldt niet alleen maar voor webwinkeliers. Iedereen die een (zakelijke) Duitstalige website heeft moet aan deze voorwaarden voldoen.

"Datenschutzerklärung"
Vervolgens dient een Duitstalige website een “Datenschutzerklärung” te hebben (art. 12 en 13 van de Duitse AVG (Datenschutzgrundverordnung c.q. DSGVO)). Er moet bijvoorbeeld duidelijk op de website een verklaring komen te staan, waarmee u aantoont, op welke wijze (persoonlijke) gegevens van de bezoeker van uw website worden verwerkt en of bijvoorbeeld cookies worden gebruikt. Een achtergrond voor deze verplichting is, dat men (ook) in Duitsland zuinig met persoonlijke gegevens van klanten moet omgaan.

Algemene voorwaarden/ herroepingsrecht
Duitse wettelijke regelingen ter bescherming van de consument met een dwingendrechtelijk karakter mogen in algemene voorwaarden niet door middel van een rechtskeuze voor Nederlands recht opzij worden gezet. Dat is vastgelegd in het Europees recht, dat voor Duitse en Nederlandse partijen bindend is. Algemene voorwaarden moeten tijdens het bestelproces aan de klant feitelijk ter hand worden gesteld. Anders worden ze geen onderdeel van de bestelling.

Consumenten moeten ook op de juiste manier volgens het Duitse wet op het herroepingsrecht worden gewezen. Consumenten hebben in het geval van een koop op afstand in beginsel het recht, een bestelling binnen 14 dagen te ontbinden, nadat ze de goederen feitelijk hebben ontvangen.

„Button-Lösung"
Webwinkeliers dienen conform Duits recht onmiddellijk voor de bestelling van het product aan de consument bijvoorbeeld de hoedanigheden v/h product, de looptijd van een contract en de totale prijs duidelijk ten opzichte van de andere tekst (bijv. herroepingsrecht, algemene voorwaarden) bestelling te benadrukken. Belangrijk is dat deze informatie voor de bestelbutton getoond wordt.

„Abmahnung"
Stel u maakt een inbreuk op de dwingendrechtelijke bepalingen van het toepasselijke Duitse (e-commerce) recht, dan is het mogelijk, dat u van een Duitse advocaat cq. van een concurrent op de Duitse markt een „Abmahnung" ontvangt. Dit is een soort waarschuwing waar de concurrent een beroep doet dat u in strijd handelt met een eerlijke concurrentie. Hier is in de meeste gevallen een zgn. ”Unterlassungserklärung" bijgevoegd. Een “Unterlassungserklärung” is het verzoek om te bevestigen dat u in de toekomst niet meer oneerlijk handelt.

In sommige gevallen is het aan te bevelen om een (gewijzigde) Unterlassungserklärung te ondertekenen en de gevraagde boete te betalen, mits de waarschuwing terecht is uitgesproken en sprake is van een oneerlijke concurrentie. Hiermee voorkomt u een rechtszaak bij de (bevoegde) Duitse rechter.

Na afgifte van deze verklaring moeten zo spoedig mogelijk alle noodzakelijke stappen worden genomen om de illegale toestand te beëindigen.

Let op: In het kader van de „Unterlassungserklärung" wordt een overeenkomst gesloten waarin men zich verplicht voor elk geval van een toekomstige overtreding een boete van duizenden euro's te betalen. Aan deze verklaring hangt men dan vast.

Om deze problemen zo veel mogelijk te kunnen vermijden en de winstkansen op de Duitse markt te verhogen is het aan te raden, om de Duitstalige website cq. een Duitstalige webshop - voordat deze online gaat - conform het Duitse recht op te richten.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Thomas Dillmann, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht (gecertificeerd specialist Internationaal ondernemingsrecht) via dillmann@alpmann-froehlich.de

Contactpersoon