Nieuws
04.03.2023

Duits bouwrecht actueel: opzegging bouwcontract volgens § 4, lid 7 VOB/B (Duitse UAV) wegens gebreken niet mogelijk!

Het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter) heeft op 19-01-2023 (rolnummer VII ZR 34/20) geoordeeld dat de opzegging van een bouwcontract op grond van § 4, lid 7, punt 3 VOB/B wegens gebreken (jo. § 8, lid 3 VOB/B) in strijd is met de wetgeving omtrent algemene voorwaarden (§ 305 e.v. BGB). Dit betreft Duitse bouwcontracten waarin de VOB/B van toepassing is verklaard en die vervolgens van de regelingen in de VOB/B afwijken.

▶️ Wat is de achtergrond?

❗️Deze regeling geeft de opdrachtgever de mogelijkheid om het contract vóór de oplevering wegens dwingende reden eenzijdig op te zeggen, mits hij de aannemer heeft verzocht (enig) gebrek binnen een redelijke termijn te verhelpen en de aannemer dit verzoek niet nakomt. Deze regeling wijkt af van de strekking van § 648a BGB.

‼️§ 648a BGB vereist namelijk dat er sprake moet zijn van een wezenlijk gebrek en niet enig gebrek.

▶️Zijn alle opzeggingen conform § 4, lid 7 VOB/B nietig? Worden deze beschouwd als een opzegging overeenkomstig § 8, lid 1 VOB/B die altijd mogelijk is en waarvoor een vergoeding door de opdrachtgever aan de aannemer is verschuldigd?

❗️Nee. Het Bundesgerichtshof heeft de zaak teruggewezen naar de lagere rechter en deze verzocht om te toetsen of de opzegging conform de maatstaven van § 648a BGB rechtmatig is. ‼️Indien er geen sprake is van wezenlijke gebreken, is de opzegging van het bouwcontract in dit geval niet rechtmatig.

Conclusie: de Duitse UAV (VOB/B) dient dwingend te worden aangepast met het oog op de nieuwe regelingen in het Duitse Burgerlijk wetboek voor bouwcontracten/aanneming van werk die reeds sinds 01-01-2018 van toepassing zijn (§ 631 e.v. BGB).

Vragen? Neem contact op met Thomas Dillmann, LL.M., Rechtsanwalt en Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht (gespecialiseerd advocaat voor Duits bouw- en architectenrecht), dillmann@alpmann-froehlich.de.

Contactpersoon