Nieuws
27.02.2023

Gelijke beloning ook wanneer de man beter heeft onderhandeld

Het Bundesarbeitsgericht (hoogste rechter in arbeidszaken) heeft in zijn uitspraak van 16 februari 2023 verduidelijkt dat mannen en vrouwen ook dan recht op gelijke beloning hebben, wanneer de mannelijke collega beter over zijn salaris heeft onderhandeld. Dit mag volgens de rechter geen reden zijn om af te wijken van het beginsel van gelijke beloning.

Waarom over gelijke beloning niet kan worden onderhandeld

Het beginsel van gelijke beloning is ook van toepassing wanneer de man beter heeft onderhandeld.

Sinds januari 2018 is in Duitsland het Entgelttransparenzgesetz (wet op loontransparantie) van kracht op grond waarvan bedrijven met meer dan 200 werknemers verplicht zijn om op verzoek iedere werknemer mee te delen hoeveel collega’s met een vergelijkbare functie verdienen.

Hierdoor moet onder andere de loonkloof tussen mannen en vrouwen worden aangepakt. Dit beginsel wordt ook equal pay genoemd, dus gelijke beloning bij gelijkwaardig werk (onafhankelijk van het geslacht).

Maar wat als de man voor hetzelfde werk meer salaris ontvangt omdat hij gewoon beter heeft onderhandeld? Hebben vrouwen dan ook recht op gelijke beloning? Deze vraag werd aan het Bundesarbeitsgericht voorgelegd.

In zijn uitspraak, die op 16 februari 2023 is bekendgemaakt, heeft de rechter verduidelijkt:

Een vrouw heeft recht op gelijke beloning voor gelijk of gelijkwaardig werk wanneer de werkgever mannelijke collega's op grond van het geslacht een hoger salaris betaalt. Dit is ook het geval wanneer de mannelijke collega een hoger salaris eist en de werkgever hiermee akkoord gaat.”

Dit betekent: Het feit dat de man beter heeft onderhandeld, doet niets af aan het beginsel van gelijke beloning. De vrouw heeft bij gelijkwaardig werk recht op gelijke beloning. Hiermee bevestigt het Bundesarbeitsgericht nogmaals het recht van vrouwelijke werknemers op gelijke beloning.

Belangrijk: In deze zaak hebben beide werknemers daadwerkelijk hetzelfde werk verricht. Wanneer de werknemers verschillende functies met andere taken hebben, is dit beginsel uiteraard niet van toepassing.

Eiseres ontvangt een schadevergoeding van € 2.000,-

Volgens de uitspraak heeft eiseres op grond van het beginsel van gelijke beloning recht op achterstallig loon.

Bij de zaak voor het Bundesarbeitsgericht ging het om de volgende situatie: Susanne D. begon in 2017 als commercieel medewerkster bij het bedrijf en ontving een maandsalaris van bruto € 3.500,- voor 40 uur per week.

Een collega, die twee maanden eerder bij het bedrijf was begonnen, verdiende bruto € 1.000,- meer per maand. Het bedrijf heeft hem hetzelfde salaris als Susanne D. aangeboden, maar de man ging hiermee niet akkoord en kreeg vervolgens een hoger salaris.

Toen D. erachter kwam dat haar mannelijke collega meer verdiende, stelde zij eerst een vordering bij het Arbeitsgericht Dresden in en ging zij later in hoger beroep bij het Landesarbeitsgericht Sachsen. Nadat ook het hoger beroep was verworpen, maakte zij de zaak bij het Bundesarbeitsgericht aanhangig dat nu deze belangrijke uitspraak over het beginsel van gelijke beloning heeft gedaan.

Susanne D. heeft volgens de uitspraak van de rechter recht op achterstallig loon ten bedrage van € 14.500,-. Daarnaast moet het bedrijf een schadevergoeding van € 2.000,- aan haar betalen.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Thomas Dillmann, Rechtsanwalt en Notar (mit Amtssitz in Rheine), Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht, dillmann@alpmann-frohlich.de of Katharina Neuroth, Rechtsanwältin en Fachanwältin für Arbeitsrecht, neuroth@alpmann-frohlich.de.

Contactpersonen